0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomized controlled trial of Prompt Mental Health Care

Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Grunnet utbredelsen i befolkningen er storparten av denne summen relatert til angst- og depresjonslidelser. Samtidig er tilgangen til psykiske helsetjenester der en kan få hjelp for disse li...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo