0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Rethinking zinc-air flow batteries for stationary energy storage

For å nå Europas nullutslippsmål innen 2050 midt i energikrisen utløst av Russlands invasjon av Ukraina, fremskynder Europa overgangen til fornybar energi. Dette skiftet krever økt fokus på langvarig energilagring (LDES) for å sikre pålitelig strømforsyning, robusthet i nettet og kostnadsreduksjo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 11: Leadership of SP1 Electrochemical Storage (Batteries) of the EERA Joint Programme on Energy Storage

Dette prosjektet er en fortsettelse av Prosjekt SET 9: Deltakelse i EERA Joint Program on Energy Storage-sub-program Electrochemical Storage. Målene for EERA Energy Storage sub programme Electrochemical Storage inkluderer: -Gi innspill til EU-kommisjonens utkast til arbeidsplaner og veikart a...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage