0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Next generation Biogas production through the Synergetic Integration of Gasification

BIOSYNGAS skal bidra til å forbedre mange aspekter ved biogassanlegg i Norge. Slike anlegg har utfordringer knyttet til håndtering av det såkalte "digestatet", et biprodukt som burde utnyttes bedre fordi det inneholder viktige næringsstoffer. I dag brukes det i varierende grad som et jordforbedri...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Gasification and FT-Synthesis of Lignocellulosic Feedstocks

Målet med GAFT prosjektet er å finne de beste tekniske løsningene, samt legge til rette for en hurtig igangsetting av lokalt biodrivstoff produksjon i Norge. Utfordringen er å få til en prosess som er økonomisk mulig å implementere under Norske forhold som samtidig utnytter muligheten for integra...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage