0 antall prosjekter

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa - Rammebevilgning 2023-2024 - NTNU Samfunnsforskning

I tråd med vår strategiplan ønsker NTNU Samfunnsforskning å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont Europa. Et større fokus på integrering av SSH og mer interdisiplinær forskning i det nåværende programmet er en stor fordel for vårt institutt. Med stor tematisk bredde p...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 113,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage