0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-MISS-2023-01-11 - CSA

Prosjektaktivitetene inkluderer planlegging, koordinering, utarbeidelse, validering og innsending av en høyt kvalifisert søknad innen fristen 20.9.2023. Tenk Digital AS delta som koordinator eller vanlig deltaker. Correlate er planlagt bidra med partner for digitalt kunnskapsdeling. I tillegg er ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Norsk deltakelse i RiverSense prosjektkonsortie

Planlegge og samarbeide om deltakelse i EU Horizon. Fremme Glomma Sør som pilot et av flere pilot områder for prosjektet.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-Impact through Gamification submission

Develop the project ideas and presentation. Recruit national and international partners. Contribute to proposal writing, distribute budget and workpackages.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green GP Horizon 2020 - participant

Planned EU project The link between health and climate change A growing body of evidence shows that the health of humanity is intrinsically linked to the health of the environment. Climate change affects the health of people in Europe through warming temperatures and changing weather patterns. ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EQART marketplace. A multi-sided platform for art and impact.

We disrupt the value distribution in today’s art market and exploit a new market for the artists. We certify artists on emotional intelligence so they can respond to the demand to impact for better societies, increased productivity, strengthen affiliation, improve efficiency and positive influenc...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Correlate analytics for business exploitation and exploration.

The FS will achieve the following objectives: Technical: 1) A detailed technical work plan including the identification of all the necessary actions and programming needed. Of particular importance will be the ID and trust module and a standard interface to support AI supported exploiting. 2) To...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Søknad-H2020 2014

Så hvorfor er det ingen gode løsninger i dag? Dagens e-post benyttes av alle i dag. Systemet har ikke endret seg nevneverdig siden tidlig i 1990 og vi mener at elektronisk meldingstjenester må fornyes. Dagens kommunikasjon- og samhandlingsverktøy bidrar t il digitalt anarki. Virksomhetskritisk k...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Unified, Secure and Efficient Metering System for Real Time Monitoring of Distribution Networks

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

CloudSync

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Global Business Project

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of the seamless Know-In-Time platform for use at the workplace, integrating content specific knowledge management, semantic sear

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars - 6 søknad

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Eurostars - PES

...

Tildelt: kr 99 957

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo