0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Engineering speed modelling of realistic fatigue for all the individual turbines in wind parks by representative pre-calculations

Vindparker er svært kompliserte systemer. En vindpark består av mange turbiner hvis oppførsel er avhengig av været og de andre turbiner i vindparken. Slitasje på forskjellige turbiner i en vindpark kan variere mye. Noen turbiner vindpark kan for eksempel bli utslitt etter 20 år, mens andre har ma...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES for FME proposal RECOLWER on offshore wind energy

Develop the RECOLWER FME aplication with primary focus on mayor lifetime cost of energy reductions for offshore wind energy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Målet med prosjketet er å representere IFEs og Norges intresser i EERA JP Wind.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Dimensioning sea loads on offshore wind turbines in shallow to intermediate waters

Offshore vindturbiner er utsatt for vind og sjø, og krefter som virker på dem fra havet er viktige for deres design, oppførsel, pålitelighet og kostnad. DIMSELO-prosjektet fokuserte på å utvikle kunnskap og simuleringsverktøy for ingeniører knyttet til krefter fra bølger på offshore vindturbin...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken