0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

INFRASTRUCTURE FOR MATERIALS RESEARCH FOR TRANSPORTING HYDROGEN (SMART-H)

Hydrogen, grunnstoffet som det finnes mest av i universet, er en energibærer som kan spille en nøkkelrolle i overgangen fra fossil til fornybar energi. Som en hovedleverandør av energi til Europa, har Norge en god mulighet til å lede an i denne overgangen. Hydrogen kan lagre og transportere overs...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Nanomekanisk testing for undersøkelse av hydrogenladning og lav temperatur (arktiske strøk) på egenskapene til stål.

Hydrogen indusert sprekking (HISC) av stål og egenskapene til stål ved lave driftstemperaturer (ned mot - 60 gr. C) er to store utfordringer som oljeindustrien i dag står overfor. Ved NTNU/SINTEF er det etablert en forskergruppe med stor internasjonal an nerkjennelse som arbeider med disse probl...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Prevention of hydrogen induced stress cracking (HISC) in subsea pipelines and production systems made from stainless steel.

There has been an increasing trend in the use of stainless steel alloys instead of carbon steel for subsea flowlines and production systems during the last 10 years in the oil industry. Even if this normally is a more robust solution compared to the use of carbon steel insofar as internal corros...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage