0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Teknologi-plattform for deteksjon av giftige gasser

Giftige gasser kan være dødelige selv i svært lave konsentrasjoner, og over tid kan de medføre livstruende sykdommer ved enda lavere konsentrasjoner. Det er derfor viktig å ha gode sensorer som kan detektere disse gassene. Optronics har sammen med SINTEF tatt fram to nye og unike konsepter for d...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastraffineri - Utvikle en simuleringsmodell for konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere.

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en vi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Gas monitoring of transformer oil

I Norge får vi 98% av vår elektriske kraft fra fornybare kilder, og i hovedsak fra vannkraft. Før den elektriske kraften kan benyttes, må kraften transporteres fra kraftverket til forbrukerne. Transformatoren er en sentral komponent i denne transporten. Den omformer spenningen mellom ulike nivåer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

WaterSense

Med et ønske om å bedre fiskehelse og mer miljøvennlig drift, etterspør fiskeoppdretts-næringen i Norge verktøy som kan gi bedre kontroll av vannkvalitet i fisketankene på landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg. I Norge begrenser dette seg per dags dato hovedsakelig til rundt 190 settefiskanlegg,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reach reise USA

Det primære målet med reisen er å delta i REACH, et kurs i regi av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, med målsetning om å øke suksess-sannsynligheten for vellykket kommersialisering av forskningsresultatene. Dette skal oppnås ved å redusere risiko, finne alternative veier til markedet, og aksel...

Tildelt: kr 46 994

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verifisering og kommersialisering av miniatyrisert multi-gass sensor

Kjernen i forretningsideen er en gass-sensor som er liten som en sukkerbit, mer følsom og billigere å produsere enn konkurrerende løsninger, og hvor de forskjellige anvendelsene kan benytte identisk hardware med minimale endringer i programvare. Dette skal vi oppnå ved å anvende et elektronisk st...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Micro and Nano Optical Sensors

Optical MEMS have great potential in a number of industrial applications. We intend to address two innovation areas that are powerful enablers of our vision of an intelligent environment: i) optical spectroscopy, and ii) sensors based on photonic crystals . Both these areas require advances in mi...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Multifunctional inexpensive diffractive optics spectrometer Strep-søknad

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage