0 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC2021 -Nordens største dronekonferanse

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet innenfor ubemannet luftfart i Norge. Det er fortsatt lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor offentlig sektor....

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Drone logistics - the safe and sustainable way

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet innenfor logistikksektoren. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Res...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner på området innenfor miljørettet aktivitet. Resultatet er at mange prosjekt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC 2020 - Nordens største dronekonferanse

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi r...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bedre fly(t)

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Foreløpig henger denne sektoren etter privat sektor når det gjelpder å ta i bruk droneteknologi. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORC...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Counter Drone Event 2021

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Uønskede hendelser ved bruk av droner skader ikke bare droneindustrien ved at eksempelvis flyplasser og andre områder med kristisk infrastruktur ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formidling av norsk industriens forskningsbehov relatert til robot persepsjon under drift i vanskelige omgivelser

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) bygger på forskning og utvikling innen robotikk som er nøkkel for prosessautomatisering og autonome kontrollsystemer. Gjennom dette prosjektet skal vi bidra til økt norsk industris deltakelse i Horisont 2020 ved å identifisere og kommunisere FoU b...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Annual conference of the prognostics and health management society 2015

Dette prosjektet omhandler besøk av konferansen ?Annual conference of the prognostics and health management society 2015?, arrangert av Prognosticts and Health Management Society. Verdt å merke er at arrangementet allerede ble gjennomført 19. ? 22. oktober. Grunnen at søknaden sendes etterskuddsv...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder