0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms Flagship

The ReCAMP Flagship project has a multidisciplinary membership ranging from electrical and mechanical engineering to the many disciplines of natural sciences. The main purpose of the Flagship is to exchange experience with the new platforms both within each disciplines across the different platfo...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

Use of UAS data in plant ecological research in High Arctic environment

Use of Unmanned Aerial System (UAS) is a new opportunity for carry out research within plant science by minimizes the environmental footprint of research activities. Unmanned aircraft, combining both fixed wing multi rotor types will allow scientist to co llect image data for vegetation analysis ...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ASSUR - Ubemannet fly for økt sikkerhet til sjøs

I dette prosjektet vil vi forske på en UAS (unmanned aerial system) med elektrisk fremdrift som umiddelbart kan sendes opp fra et skip i krisesituasjoner. Dette er et konsept som vi har valgt å kalle ASSUR (Airborne Ship Safety Using Robots). ASSUR vil be stå av et lite elektrisk fly på 2-3 kg ut...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Hovedformålet med prosjektet er å drive utdanning og anvendt forskning på nye teknologier som støtter opp under bærekraftig utvikling av industri og næringsutvikling i og for nordområdene. For Arctic EO's del innbefattet dette å skape kompetanse, teknologier og tjenester som både støttet opp unde...

Tildelt: kr 62,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - "artic earth observation and surveillance technologies"

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa