0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Next Generation Marine Materials for Resilient Offshore Renewable Energy Devices

Samtidig som innovative offshore-teknologier for fornybar energi blir stadig mer og mer populært, er driften av dem i et tøft miljø til havs en kompleks og utfordrende prosess. Det betyr altså at potensielt vitkig teknologi for våre fremtidige genrasjoner kan bli holdt tilbake på grunn av miljøet...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Coatings for Reduction of Leading Edge Erosion

Erosjon på enden av vindturbinblader reduserer turbinens ytelse, og er en av de mest kritiske nedbrytningsmekanismene (i form av vedlikeholdskostnader) som forekommer i vindturbinparker. Som eksempel antas det at kanterosjon (LEE) er den viktigste årsaken til mange av de 3800 feilene som hvert år...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Expanding The Use Of Environmentally Acceptable Lubricants In The Maritime Industry

Betydningen av farlige oljeutslipp i sjøvann har ført til at US EPA (United States Environmental Protection Agency) lanserte 2013 Vessel General Permit (VGP). 2013 VGP etablerer nye regler som fremtvinger bruken av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants -EAL) i alle olje...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

A novel approach to proton conductive solid oxide fuel cells obtained by High Frequency Pulse Detonation (HFPD)

...

Tildelt: kr 49 409

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

DEVELOPMENT OF SOLID-LIQUID COATINGS TO IMPROVE THE USE OF LUBRICANTS AND REDUCE THEIR WASTES

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage