0 prosjekter

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Political leadership in local councils. Comparing Norway and Denmark.

I dette prosjektet har vi utviklet interaktivt politisk lederskap som teoretisk konsept. Bakgrunnen er et antatt behov for sterkere politisk lederskap som følge av mer komplekse og uløselige problemer som må håndteres av nasjonale, så vel som lokale myndigheter. I den tradisjonelle tilnærmingen t...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Konkurranseutsetting i kommunesketoren- et synteseprosjekt

Prosjektet har som formål å syntetisere den eksisterende forskning om konkurranseutsetting i kommunesektoren og utarbeide en kunnskapsoversikt som gir: - Faglig forståelse av de samfunnsmessige og politiske aspektene ved konkurranseutsetting som virke middel for omstilling i kommunesektoren -...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo