0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Effectiveness of group and individual treatment of childhood anxiety disorders in ordinary community clinics. A randomized controlled trial.

Anxiety disorders (ADs) in childhood are common, may cause great suffering, and may persist into adulthood. Few children with an AD receive psychiatric treatment for their illness compared to children with ADHD and behavorial disorders. Knowledge of effec tive treatments and predictors of positiv...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo