0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårige og flerårige planter har fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer, sprer frøene sine og dør innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på mange år. Ettå...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EMPERORS OF THE SUN: Linking the evolution of flowering time in long days with a major niche transition in the grass subfamily Pooideae

En grunnleggende problemstilling i evolusjonsbiologien er hvordan arter tilpasser seg miljøet de lever i. Vi har studert dette i Pooideae, en artsrik underfamilie av gras som dominerer grasfloraen i nordlige tempererte områder. Karakteristisk for klimaet i nord er sesongvariasjon med kalde vintre...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus