0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Resilience in Healthcare (RiH)

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater. Prosjektet Resiliens i Helsetjenesten (RiH) ønsker å endre fokuset i forskningen på kvalitet ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving Quality and Safety in Primary Care-Implementing a Leadership Intervention in Nursing Homes and Homecare

Ville du være komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom ledere der manglet kompetanse og verktøy for å sørge for en sikker helsetjeneste? Dette er ofte tilfelle i norsk primærhelsetjeneste og det er et stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og s...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Rogaland