0 antall prosjekter

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Deltagelse i Network of Excellence: Kaleidoscope (NoE). Samarb. med 175516/V10. Bev. til Sten R. Ludvigsen, UiO Utbetalt for 2 år i 2005.

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke