41 709 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske

Linefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad gjør skade på havbunnen, gir relativt liten bifangst av ikke-kommersielle arter, har lavt energiforbruk og i tillegg leverer fisk av høy kvalitet. Det norske linefisket har imidlertid et høyt agnforbruk og råstoffene som brukes ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Metodikk for observasjon av fiskeatferd overfor garn

Prosjektsammendrag: Innen redskapsforskning på garn har det i liten grad vært utført atferdsstudier, og det er ikke utviklet tilfredsstillende metodikk for å studere fiskens respons overfor denne redskapstypen. Det er flere problemstillinger der atferdsstudier basert på slik metodikk vil bidra m...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland