0 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Public Fairness Perceptions of Algorithmic Governance

Hva er en rettferdig algoritme? Den pågående automatiseringen av beslutninger i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å behandle informasjonen gjør at oppgaver som tidliger...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

ESSURVEY-European Social Survey

ESS-Nasjonal datainnsamling

...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies?

Hovedmålet med PROLEG-prosjektet har vært å bedre forstå hvordan demokratiske institusjoner og beslutningstakere skal innrette beslutningsprosedyrer for å gjøre dem mer legitime i offentlighetens øyne. Vi har studert om, og hvordan, variasjoner i politiske beslutningsprosesser kan gjøre utfallene...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Arnesen, Sveinung, ruhr, stat, kat 1, 04

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke