0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Drømmer om «Nylænde». Transatlantiske kvinnepolitiske forbindelser 1880-1925

I masseutvandringens tidsalder fra Norge til USA i årene 1880-1925 skjer samtidig en stor kvinnepolitisk mobilisering og en rivende utvikling av kvinners rettigheter i begge land. Kvinnesakskvinner på begge sider av Atlanteren knyttet kontakter og var gjensidig påvirket av hverandre. Disse kontek...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2014

Utgi Norwegian-American Essays 2014

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til bearbeiding av doktoravhandling

...

Tildelt: kr 40 519

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Ukjent Fylke