0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Modulær autonom servicefarkost

Bastech har rettigheter til videreutvikling av MASU konseptfartøyet som ble utviklet av Statoil i forbin-delse med vedlikehold av undervanns produksjonsløsninger for olje- og gassfelt i Nordsjøen. MARINTEK har tidligere vært involvert på forskjellige utvi klingsstadier for konseptfartøyet for å s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sjøsikkerhet i nordlige farvann

Forprosjektet vil bli brukt for å avklare tema som skal danne grunnlag for en BIP søknad på temaet sjøsikkerhet i nordlige farvann. Arbeidet med søknaden vil ta utgangspunkt i resultater fra forprosjektet "Helhetlig plan for økt sjøsikkerhet". Dette forpr osjektet ble gjennomført i perioden febru...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Construction and intervention vessels for Arctic oil and gas operations

The expected increased oil and gas activities in cold climate regions will require dedicated designs for future Arctic offshore vessels. Specification, design and development of dedicated vessels should be of major interest for oil and gas companies posit ioning themselves for safe and cost effic...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe and cost effective ship-to-ship operations in Arctic waters

The project aims at developing a set of common Russian - Norwegian guidelines for STS operations. This will enable Norwegian interests to have a commanding role in such a development, and to become competitive and attractive partners for later projects in the Arctic area. The project will also p...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo og 2 andre

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Skip-til-skip operasjoner i nord

Presently there is no direct export corridor for wet gas from Northwest Russia. Existing pipe line capacities are fully used and there is a need to develop a new waterborne export chain for different types of wet gas and condensate produced from gas field s on the Yamal Peninsula. Some projects a...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo og 2 andre

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nødoperasjoner i nordområder

Prosjektets innhold bygger på resultater fra MARUT forprosjekt "Drivende tankskip under ekstrene operasjosforhold". Fra forprosjektet er det funnet at det er store gap på en rekke viktige områder knyttet til å planlegge og gjennomføre nødoperasjoner for å hjelpe skip i havsnød. Det er forventet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Improved methods for prediction and control of the behaviour of marine vehicles in extreme conditions

The research effort will be focusing on the following areas: * Develop realistic and accurate numerical methods and models for predicting the motions and loads on marine vehicles in extreme wave conditions as well as in shallow and restricted waters with waves and current. Speeds range from zer...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Drivende tankskip under ekstreme operasjonsforhold

Forprosjektet starter med innsamling av informasjon om eksisterende beredskapsplaner for håndtering av drivende tankskip, spesiell vekt legges på å hente inn informasjon fra områder med stor tankskipstrafikk og røffe værforhold. Eksisterende planer vil bl i gjennomgått av et ekspertpanel og vurde...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Workshop on representation of ship to ship interaction effects in manoeuvring models

This pre-project will be part of an attempt to build an international consortium for a joint industry project on safety and operational aspects on different types of ship to ship operations. These operations may range from traditional oil and gas lighteri ng to ship - tug interactions in harbour ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Improving retention of simulator based training MoU Singapore

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage