0 antall prosjekter

YFF-Yngre, fremragende forskere

Media systems, news content and public perception of political reality

Public opinion constitutes one of the cornerstones of democracy. Citizens are assumed to hold preferences for particular polices, know where parties and candidates for office are located on the relevant policy dimensions, and cast their votes accordingly. In other words: Democracy functions best...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Velgere i massemedienes vold? En eksperimentell studie av partiledereffekter, agenda-setting, priming og framing ved stortingsvalget 2001

Det synes å ha blitt common sense at valgutfall og svingninger på partibarometrene kan forklares som et resultat av partilederes medietekke, uheldige medieutspill og partienes "synlighet" i det såkalte mediebildet. Mange argumenter synes å underbygge dett e synet. Velgerne er mer rotløse enn før,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage