0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kompetanseprosjekt "Mangfold på arbeidsplassen"

Stadig flere personer under 40 år står utenfor arbeidslivet. Psykisk sykdom er den vanligste årsaken til uføretrygd i denne aldersgruppen, selv om man vet at arbeid kan ha en positiv effekt på både helse og funksjon. Det trengs kunnskap om hvordan vi kan redusere barrierene som unge arbeidssøkere...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forprosjekt "Inkluderingskultur i arbeidslivet"

Arbeidsdeltakelse blant unge med mentale lidelser som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser er et aktuelt tema som har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men som forskningsfelt finnes det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Kunnskap om inkluderingskulturen i norsk arbeidsliv, og hvordan...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland