0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-application Woman TechEU - Seald AS Resubmission - above threshold 2021

Sjeldne kreftformer utgjør 20% av all kreft og kjennetegnes ofte av høy dødelighet, mangel på effektive kreftmedisiner og stort udekket medisinsk behov. Kreft i gallegangene, Cholangiocarcinom,CCA, er en slik sjelden kreftform. Internasjonal standard behandling en kombinasjon av to av tre cellegi...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

DP221 The Live Tissue Incubator

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A game-changing technology for choice of medication in treatment of solid cancers based on screening of patient?s own live cancer cells.

Prosjektet utvikler en innovativ metode for persontilpasset kreftbehandling som ikke finnes i dag. Metoden kobler riktig pasient til riktig medisin ved å adressere kompleksiteten i biologiske systemer. Pasientens egne, levende kreftceller forhåndbehandles i cancer drug sensitive screening panel...

Tildelt: kr 7 554

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A game-changing technology for choice of medication in treatment of solid cancers based on screening of patient’s own live cancer cells.

There were 17 million new cases of cancer worldwide in 2018 and the number of new cases is expected to rise by about 70% over the next 20 years. According to “Europe against Cancer” data, in 2018, 3.9Mn new cases of cancer and over 1.9 million cancer deaths are estimated in Europe. These figures...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A choice of medication in treatment of solid cancers based on screening of patient’s own live cancer cells.

Last year 17 Mn people was diagnosed with cancer. The number is steadily increasing and the forecast next year is 20 million new cancer incidence. There are more than 100 different cancers. More than 80% of all cancers are caused by solid tumors that grow as a mass of cells in a particular organ,...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Biotech-konferansen 2012 - en brobygger mellom forskning og kommersialisering

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo