0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Å ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorg

Barn gis ofte rettigheter, uten effektive virkemidler. Mangelfull ivaretakelse av barns rettigheter er en samfunnsutfordring, både i Norge og i verden. Et mål i prosjektet er å bidra til bedre regulatorisk utvikling knyttet til barns rettigheter, da det særlig for barn kan være et stort sprik me...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childrens right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til delt...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Styrking av fagmiljøet i barnerett

Prosjektet går ut på å styrke fagmiljøet i barnerett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Det omfatter strategiske tiltak som styrker/bygger fagmiljøet i tråd med anbefalingene i fagevalueringen og fakultetets strategiske plan om økt intern asjonalisering og publisering. Søknaden o...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap 2004

Arrangement av Det nasjonale doktorandseminaret i rettsvitenskap i Tromsø i 2004. Temaet for seminaret som er "grunnrettigheter og rettsvitenskap", har blitt stadig mer aktuelt i de nordiske statene etter inkorporeringen av internasjonale menneskerettighe ter i de nasjonale rettssystemene. Temaet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa