0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

2021-2022 PES Havforskningsinstituttet

Not relevant

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2020 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høyt fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskeren får informasjon via interne internettsider, påminnelse på mail, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsitnstitute øker kompetanse...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2019 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havforskningsinstituttet PES 2018

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Havforskningsinstituttet PES 2017

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Prosjektetableringstøtte 2016 - Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Prosjektetableringstøtte - Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020 for Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har ambisjoner om å opprettholde og fortrinnsvis øke søknadsaktiviteten fra året før. Vi ønsker å oppnå høy suksess rate på prosjektsøknadene. Vi har ett mål om å koordinere 3-4 prosjekter pr år og ta større roller innen prosjekt er hvor vi er partner. Vi har også større...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte for Havforskningsinstituttet

Se vedlegg.

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Comparative Evaluations of Innovative Solutions in European fisheries management

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

NECESSITY - Nephrops and Cetacean Species Selection Information and Technology (STREP)

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2004-2013

Sted: Vestland