0 antall prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12788 COOLHEAD - An on-the-go intra-nasal cooling device for self-treatment of migraine

Vi gjennomførte en klinisk pilotstudie for å evaluere effekten og tolerabiliteten av selv-administrert intranasal kjøling som anfallsbehandling ved migrene og migreneassosierte symptomer. Behandlingen var hjemmebasert. Resultatene var skuffende. Bivirkningene, spesielt smerte under behandling, va...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12815 Touchback: Sensing-enabling prosthetic hand users

Hy5 har utviklet en håndprotese som fyller gapet mellom standard myo-elektriske klyper og avanserte og kostbare håndproteser. Vår løsning anvender moderne mikro-hydrauliske pumper og sylindre med funksjonalitet innebygd i avansert 3D printet titan og polymer. Som et resultat, åpning og lukking av...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12852 A novel bio-material is to dramatically decrease the cost of treatment of severe wounds and burns.

Målsettninger for prosjektet ble oppfylt som opprinnelig planlagt til tross for Covid 19. På grunn av Covid 19-pandemien og nedstengningsperioden var det imidlertid en forsinkelse å oppnålese av disse målene. Covid 19 påvirket for det meste våre partnere CICA og IMREDD, men også i mindre grad Bio...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12842 Windfarm integrated radar sensors for digital operations and management

Vindturbiner genererer turbulente luftstrømninger og vaker som forplanter seg videre innover vindparken. Turbulent vind genererer viberasjonseffekter og uønsket last fordeling. Dette leder til tapt produksjon og økte kostnader til vedlikehold. Det finnes flere europeiske forskningsinitiativ ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12777 ConSense - sensing and predicting concrete maturity

Moderne byggteknologi bruker i dag betong som er et bærekraftig og miljøvennlig byggemateriale. Den brukes for eksempel i bygninger, broer og tunneler. Før betongen kan belastes, må den herde og herdingsprosessen tar tid avhengig av betongtype, temperatur og fuktighet. I byggeprosjekter må mange ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12838 Automated multiple marker test for diagnosis and monitoring of bowel diseases

Gastrointestinale (GI) sykdommer er ofte vanskelig å diagnostisere fordi de har lignende kliniske symptomer, som uforklarlig diaré, vekttap, dårlig fordøyelse og magesmerter. For disse symptomene kan diagnosene være irritert tarmsyndrom (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Pancreatic Exocrine...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Østfold

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12494 Immortal Virtual Machine - solving the problem of file format and infrastructure obsolescence

Målet med Immortal Virtual Machine (iVM) -prosjektet er å bygge en omfattende bevaringsløsning som sikrer tilgang til nåværende digitale data i fremtiden (500+ år). Vi har utviklet en virtuell maskin (VM) for å rekonstruere data i fremtiden, den er integrert med Piql Services. En virtuell maskin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12408 Composite Electric Motors in Aerial Thrusters

CELMAT (Composite Electric Motors in Aerial Thrusters) er et internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom det norske elmotor-teknologiselskapet Alva Industries AS, en gruppe forskere ved WBK Institute of Production Science ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) og den tyske prop...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og ve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12528 Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation

SEVISI er et konsortium opprettet av Sevendof og SINTEF fra Norge, sammen med Visimind fra Sverige, for å gjennomføre Eurostars-prosjektet "Langdistanse Ubemannet Fartøyssystem for Automatisk Inspeksjon og Dokumentasjon av Kraftlinjer". Kraftnettet er en vital del av samfunnet, og kraftlinjer må ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12375 New coolants for high-performance engines

Kjølemedier er en essensiell del av de fleste motorer. Nyere akademisk forskning har fokusert på utviklingen av såkalte nanofluider, som her forstås som nano-partikler i væsker - også kjent som suspensjoner. En teknisk utfordring med slike suspensjoner er å gjøre dem stabile slik at partiklene ik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12432 A new medical device gel that reduces chronic inflammation and restores oral soft tissue health

Periodontale sykdommer fører til reduksjon av bein og støttevev i munnen, tap av tannfeste og tenner. Fokus for mange av dagens behandlingsstrategier er å bekjempe infeksjonene med antibiotika, og uten en klar strategi for å stimulere til biologisk gjenopprettelse av det tapte vevet. I dette...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12592 Smart City Shopping - Fully automated order fulfillment, from the producer to the end customer

Bakgrunn: Vi står på randen av en teknologisk revolusjon som kan løse oppgaver vi bare kunne drømme om for få år siden. Automatisering er ikke bare for kontrollerbare og repeterbare oppgaver lenger. Datasyn og AI er den muliggjørende teknologien, som også muliggjør autonome kjøretøyer og robottek...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11880 Validation of a novel immune response capturing platform for immunotherapy development and monitoring.

Fremveksten av immunterapi har vært en av de mest lovende utviklingene for kreftbehandling på flere tiår. Immunterapier som kreftvaksiner, celleterapier og antistoffer styrker kroppens eget immunsystem til å bekjempe kreft. ImmunoMonitor-prosjektet adresserer et udekket medisinsk behov med en lø...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12060 Silicone-free thermal interface materials based on graphene nanocomposites.

I prosjektet SIGNIFICANT utvikler vi en forbedret, silikon-fri varmeledende pasta for bruk til å lede bort varme fra elektroniske komponenter som utvikler varme. I prosjektet er målet å nå varmeledningsverdier på opp til 15 W/m*K, langt høyere enn det som er på markedet idag, som skal kunne bruke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12004 Ultrasonic and physical elimination of Caligidae sea lice from salmon fish farms

Ved hjelp av integrert ultralyd, dypvannspumpe og spesialskjørt skal prosjektet finne løsninger for å hindre og fjerne lakselus i lakseoppdrett. Skjørtet skal redusere antall lus som kommer i kontakt med laksen. Det skal pumpes opp lusefritt dypvann som vil fortynne en eventuell lusemengde som er...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11909 Electrical Faults Diagnosis and Prognosis of Wind Turbine System Failures

Ifølge "Vindenergioperasjoner og vedlikeholdsrapporten" 2014 gjennomsnittlige drift og vedlikeholdskostnader for vindmøller er ca. EURO 0,019/kWh. Dette kan høres ut som en liteninvestering, men drift i lønnsomme vindparker kreves at operatørene kan ikke ha unødvendige kostnader. Ifølge rapporten...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11989 Secretoneurin (SN): a breakthrough blood biomarker for heart disease and sudden Cardiac Arrest risk

LEVERANSER: D5.1: Rapport med SN-nivåer, målt ved den nye ELISA, på tvers av SMASH 1-populasjonen (Leveringsmåned = 29) D5.2: Rapport med resultatsammenligning av RIA og nye ELISA på tvers av SMASH 1-befolkningen (Leveringsmåned = 29) VIKTIGE FUNN: 1. Endringer i SN-verdier er signifikant kor...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11808 Portable point-of-care test portfolio for instant veterinarian diagnostics

Målet med prosjektet er å utvikle en portefølje av kostnadseffektive hurtigtester (point-of-care) for det veterinærmedisinske diagnostiske markedet, hvor analysesvaret kan leses av umiddelbart med en portabel platform med tilsvarende kvalitet som ved eksterne testlaboratorier. Den første produkt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12014 Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care

BRAIVE (internettbasert CBT [iCBT] og mental helsepersonell) og FRISQ (eHelsesystem utvikler) har en felles visjon om å bedre tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet i psykiatrisk omsorg gjennom et skalerbart mHealth-system som leverer en fullstendig 'LEON' løsning som tilpasser og justerer ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12055 Replacing lead-based solders in Solar Panels with more environmentally-friendly conductive adhesive

Solenergi er på verdensbasis en av de mest lovende fornybare energikilder. En stor utfordring for industrien er bruk av bly, som er en svært farlig miljøgift, i sammenstillingen av moduler. Fram til idag har industrien ikke hatt noen gode alternativer. I gjennom dette prosjektet har Conpart og Mo...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11547 - 3D-CTOOL

Prosjektet har lykkes med å fremstille en gjengetapp som fungerer. Noe som gjør prosjektet vanskelig komersielt er kostnader som påløper ved produksjon.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo