0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

GasSecure produserer trådløse, batteridrevne gass sensorer. Første generasjon av sensorene er basert på en kombinasjon av optisk og akustisk gassmåling. Den akustiske sensoren kan si fra om endringer i gass sammensetning, men kan ikke si om den nye gassen er eksplosiv. Den optiske sensoren kan sk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New generation subsea dp sensor for subsea single and multiphase meters

I prosjektet har vi benytte en kombinasjon av absoluttrykk- og differensialtrykk- elementer for å måle differensialtrykk over et stort område med høy nøyaktighet. Differensialtrykk elementene er beskyttet mot for stort trykk med et overlastsystem. en egen elektronikk og software er utviklet for ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Microtechnological research platform

The project utilizes the production facilities at SINTEF MiNaLab as a tool for University research. This production line is fully ISO sertified and offers state-of-the-art equipment for silicon based MEMS production. The project funds both production of d evices and training of students. The mai...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MIKROTEK-Mikroteknologi

Utstyr for ny prosessering piezoelektriske materialer

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

MiNaLab - Microsystems and nanotechnology

Through the MiNaLab project, we propose: - to develop processes and technology for application of porous silicon(PS) in MEMS. The technology will be demonstrated in an osmotic pressure cell and in a micro evaporator - to improve the understanding of flu id flow in microfluid systems specificall...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Microtechnology and Microsystems

...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

There is an ongoing development of process technology for MEMS at an international level. Continuously improved advanced processing tools for the microelectronics industry, as well manufacturing of microsystems. However, important processes are not yet satisfactorily developed, documented or ava...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Planlegging og prosjektering av det nye mikroteknologilaboratoriet i Gaustadbekkdalen

...

Tildelt: kr 67,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologibygg - kapitalkostnader

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Utstyrsinvestering til NMC-MRL

...

Tildelt: kr 74,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo