0 prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Medications during pregnancy: effects on neurodevelopmental disorders in childhood and epigenetic outcomes

Medisinbruk i svangerskapet: effekter på nevroutvikling hos barnet og epigenetiske utfall Legemidler markedsføres uten nok kunnskap om sikkerheten ved bruk i svangerskapet og potensielle konsekvenser for barnet. Flere store epidemiologiske studier har avdekket sammenhenger mellom mor bruk av v...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo