0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New principle for production of layered three-dimensional multi-material products

Prosjektet har som mål å utvikle en multimaterial produksjonsprosess for produksjon av geometrisk komplekse deler. Delene kan da bygges med de ønskede materialene på riktig sted i delen, slik som f.eks. et kneimplantat. Kneimplantatet kommer delvis i kontakt med bein og delvis med vev, hvor ett ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 11 SINTEF (2021-2023)

Målsetningen med doktorgradsarbeidet er å rede grunnen for å ta i bruk additiv tilvirkning (AM) for reparasjon av store metallkomponenter. Når en komponent anskaffes er pris et hovedaspekt, men i en reparasjonssituasjon vil dette bildet ofte endres drastisk, siden ledetid får større betydning,...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt verdiskaping gjennom etablering av verdikjede for fremtaking av formverktøy med additiv teknologi.

Sprøytestøping er en produksjonsmetode som benyttes til å fremstille høykvalitets plastkomponenter, slik som bremserørskoblinger til lastebil (Kongsberg Automotive), beskyttelsesdeksel til glassfiber gasstanker (Hexagon Ragasco) og el-produkter (HV Plast). Sprøytestøpte produkter er noe vi alle p...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet