0 antall prosjekter

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

AI enabled transition to circular business models for Norwegian industrial ecosystems

Industribedrifter blir nå i økende grad formet av sirkulære økonomiske prinsipper og fremveksten av kunstig intelligens (AI). Dette gir betydelige utfordringer for bedriftenes utvikling (transformasjonsutfordringer). Det handler i stor grad om hvordan industribedrifter og de andre aktørene innen ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI)

Den underliggende ideen i prosjektet Transformasjon av Shipping gjennom Økosystem Forretningsmodell Innovasjon (TSEBI) er å innovere i industrielle økosystemer gjennom å utvikle bærekraftige innovasjoner i forretningsmodeller. Kongsberg Maritime har store ambisjoner om å ta en ledende rolle i de...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud