18 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2020

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i aktuelle EU forskningsprogrammer. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2020, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon, m.fl.

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2019

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2019, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2018

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2018, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2017

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2017, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, jordobservasjon osv.

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2016

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2016, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, jordobservasjon osv.

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2015

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2015, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasjon.

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9080 EHR Pathways - Eurostars

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppda...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2014, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasj on.

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

I vitensentre og museer kan barn, unge og voksne utforske matematikk, naturvitenskap, teknologi og historie gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Hva er det som engasjerer de besøkende? Resultatene fra prosjektet VISITOR ENGAGEMENT er besøksobservasjoner der begrepet «engasje...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Søknad rammeavtale PES

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Intelligent Garment for Motor Rehabilitation

...

Tildelt: kr 23 659

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Real time Secured Service Bus for Critical Infrastructures Control Systems

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Intelligent, real-time management of Adverse Drug Reactions along the entire Patient Care Cycle

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Modeling and analysis of evolutionary structures for distributed services

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EU søknad for CREDO (Modeling and analysis of evolutionary structures for distributed services)

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Secure pErsonalised and customised access and delivery of scaLablE Networked audiovisual content based on usage aware living metadatA

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo