0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Fossil fuel contribution to Black Carbon deposition on Svalbard Glaciers

In this project, we aim at improving our understanding of the black carbon (BC) sources and concentration loading in Svalbard snow with an observational-based source apportionment study. BC has been identified as a strong climate forcing factor but still the origin of its sources in the Arctic, a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Theoretical and experimental study of transition metal oxyhydride nanomaterials for superconductivity and photocatalysis

Yttrium oksyhydrid (YHO) og titan oksyhydrid (TiHO) tilhører til klassen av blandede anionmaterialer som har potensial for anvendelser i fotokatalyse, smarte vinduer og superledning. YHO- og TiHO -pulver og tynne filmer er syntetisert ved reaktiv magnetronsputring og ved kjemiske metoder. YHO -fi...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds - conservation through utilization

Det overordnede målet med den norske forskningen i REDIVERSE er å forbedre metodene for genomisk prediksjon (GP) på tvers av rase og for heterogene populasjoner, samtidig som genetisk mangfold (GD) opprettholdes. Dette er viktig fordi ikke alle raser involvert i REDIVERSE er numerisk store nok el...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-IPM: IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Prosjektet SpotIT har som målsetning å gi kornprodusenter i Nordisk-Baltiske land bedre og mer brukervennlige modeller for varsling av bladflekksjukdommer i hvete og bygg. Aktuelle modeller skal testes og forbedres før de formidles til sluttbrukerne gjennom lokalt tilpassede beslutningsstøtte-ver...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av nytt batteristyringssystem spesielt for maritime anvendelser.

I Norge står skipsfarten for ca 20% av CO2 utslippene og ca 33% av NOx utslippene i transportsektoren (2011 tall). Elektrifisering med batterier vil kunne bidra til å få ned disse utslippene. Dersom en bruker effektoptimaliserte batterier vil forbruket av drifstoff fra skip med store variasjoner ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Vital functions of distinct subcellular NAD pools

NAD er et lite molekyl som er tilstede i alle celler. I mennesker blir det først og fremst dannet fra vitamin B3, også kalt niacin. NAD har to viktige cellulære funksjoner. For det første er det nødvendig for å omdanne den kjemiske energien i mat (som sukker og fett) til ATP, cellenes universale ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sanntidsovervåking av ballastvann med Flow Cytometry

Ballastflow prosjektet er nå ved veis ende, og det har vært et utrolig spennende og viktig prosjekt! Man regner med at IMO's ballastvann konvensjon som pålegger alle skip å rense ballastvann vil bli gjeldende i løpet av 2016/2017. Den trer i kraft 12 måneder etter at 30 medlemsstater tilsvarende ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Improved blends between primitive surfaces

Traditional 3D modelling primitives like natural quadrics (sphere, circular cylinder/cone) or torus surfaces have exceptional geometric properties: low implicit degree, rational parameterization and rational offsets. The majority of mechanical parts in CA D have a boundary representation that com...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Low Salt Products

All aktivitet i prosjektet er avsluttet med unntak av Kirsti Greiffs PhD-arbeid. Avhandligen skal etter planen leveres juni 2015. Den første artikkelen er godkjent, artikkel nr to sendes inn ila august. Artikkel nummer tre og fire skal sendes inn til vitenskapelige tidsskrift i løpet av høsten. I...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Henrika Varniene (tidl. Aleksandr Avramenko), LT24, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Loreta Staskuniene, LT35, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Laima Orzekauskiene, LT45, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Eugenija Strazdiene, LT14, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Maryte Leliugiene, LT44, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Jurgita Staniskyte, LT48, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida- Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Jurate Rimsaite, LT47, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Erika Sausverde, LT11, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Loreta Staskuniene, LT35, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Eugenija Strazdiene, LT14, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Aukse Balcytiene, LT01, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Nijole Vasiljeviene, LT19, Nabo 05-06 (kan disponere midlene også i 2007)

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Roma Juozaitiene, LT03, Nabo 05-06 (ny koordinator: Dalia CYMBALIUK)

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Fra sjø til bord, bruk av TraceFish standarden til sporing av pelagisk fisk

EU Regulation 178/2002 krever at alle matvarer produsert i, eller eksportert til, EU må tilfredsstille ny produktkvalitetsstandard fra 01.01.2005. Tilsvarende krav gjelder i det amerikanske markedet. For å imøtekomme krav til produktdokumentasjon, både fr a myndighetene og fra markedet, kreves de...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Jolanta Vaiciunaite, LT18, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Vida Marija Rutkoviene, LT09, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke