0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

UwSC: Universal wireless Subsea Connector

The main project objective is the development of an explosion proof, deep-water universal connector for wireless transmission of power and data. Technically speaking, the R&D team aims at developing a connector that can wirelessly transmit up to 3 kW powe r and 3 Gb/s of data, 4 km below sea leve...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rensing av olje i produsert vann ved bruk av GIAMAG sin magnetteknologi.

Rensing av olje i produsert vann Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. Bare på norsk sokkel ble det i 2012 sluppet ut 131 millioner m3 oljeholdig produsert vann, en økning på 1,5 % fra året før. Utslipp av produsert vann er den kilden som tilfører ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

VOM2MPS: from virtual outcrop models to multipoint statistics training images for improved reservoir modelling

Utvikling og forvaltning av olje- og gassreservoarer er basert på nøyaktige og realistiske 3D modeller av geologien under havbunnen. Geometrien til bergartene og deres geologiske egenskaper blir kartlagt med begrenset oppløsning ved seismiske undersøkelser og kjerneanalyser, og deretter blir fysi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved seismic imaging based on resolution enhancement and pattern recognition

I de senere årene har petroleumsindustrien beveget seg mer mot å utforske felt med mer komplekse geologiske strukturer. Eksempler på dette kan være saltavleiringer i Nordkapp-bassenget i den norske delen av Barentshavet, karbonatreservoarer i Midtøsten og presalt funn i Santos -bassenget i Brasi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Mechanisms of Asphaltene Deposition, Precipitation and Fouling.

Asphaltenes are compounds present in petroleum crude oil. They are called the "cholesterol of petroleum" because they can precipitate and form deposits that detrimentally affect the crude oil production by precipitating in reservoirs or during transport, and by fouling process equipment. It is im...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

Aktivitetsforskriften, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, stiller krav til at en operatør skal etablere fjernmålingssystem for å sikre at akutt forurensning raskt blir oppdaget og kartlagt. I denne sammenheng skal "fjernmålingssystem" tolkes som et system som uavhengig av sikt, lys og...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations

Fokus og hovedmålene av Prosjektet BarPz har vært å forstå den Paleozoiske bassengstrukturen i vestlige Barentshav og å øke forståelsen av storskala prosesser som har ført til flerfase Paleozoisk bassengdannelse i vestlige Barentshav. Prosjektet er svært relevant for petroleumsleting i Barentshav...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision support for production optimization

Oljeindustrien har kommet langt i etableringen av effektive produksjonsrutiner. Det er likevel et potensial for å få ut mer ved å gjøre finjusterte produksjonsbeslutninger på daglig basis. Solution Seeker utvikler teknologien bak en softwarerådgiver for daglig produksjonsoptimalisering, kalt Prod...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nye, bærekraftige produkter mot biofilm og korrosjon i petroliumsindustrien

Biofilm i alle deler av petroliumsindustrien bidrar store utgifter gjennom korrosjon (microbiologically influenced corrosion, dvs MIC) og redusert gjennomstrømming. Biocider som i dag brukes mot biofilm er lite bærekraftig og reguleres stadig strengere D et er derfor et sterkt behov for nye, bær...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

Formålet med prosjektet har vært å evaluere, sammenligne og vurdere rollen risikoregulering og risikostyring har for å forebygge store ulykker i olje- og gassindustrien. I prosjektperioden har prosjektgruppen videreutviklet et flerfaglig perspektiv på risikoregulering der juridiske, teknologiske,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heat Raising Development Pre-Project to assemble suitable consortium for a Petromaks2 application.

Metallteknikk AS er en bedrift med lange og gode tradisjoner innen FoU og bygging av solide konstruksjoner til olje- og gassindustrien. I mange år har det Bryne-baserte selskapet levert produkter og tjenester av kvalitet til en voksende industri. De siste årene har Metallteknikk fått flere og fl...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for å levere inn sterk søknad til Petromaks2 programmet på innovativ injeksjonsteknologi.

Flowtec basert på Forus i Stavanger har lang erfaring med å levere topp moderne utstyr til olje og gass næringen på norsk sokkel. Selskapet har ofte vært i bresjen i forhold til nyvinning og har utviklet flere spennende prosjekt sammen med sine kunder. I henhold til målene til Forskningsrådets P...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Miniature Ultra-Sensitive 3-C Accelerometer

Målet med prosjektet er å utvikle en ny type sensor som skal gi bedre kvalitet på seismiske data. Sensorer brukes for å måle intensiteten av seismiske bølger som reflekteres av geologiske strukturer under havbunnen. De seismiske målingene gjør det mulig å avbilde disse geologiske strukturene, og...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Application of metal-oxide nanoparticles for oil-spill remediation in cold and Arctic Environments.

1. The project PETROCLEAN evolves on developing an environmental remediating agent for petroleum pollution in environmental disasters, as these are a central part associated with risks in the petroleum sector. The nature of petroleum disasters is long-ter med critical. With current state of the a...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiphase flow and early fault detection

Xsens AS has developed a non-invasive flow meter challenging the performance of a wide range of invasive technologies, with respect to performance, as well as robustness. Xsens aim has been to measure complex flow from outside of the pipe, equally good or better than invasive technologies ava...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Thermo Responsive Elastomer Composites for cold climate application

Lave temperaturer er kjent for å representere en utfordring for elastomermaterialer, siden mange blir uakseptabelt stive eller sprø ved nedkjøling. Selv om bruken av elastomerer i olje- og gassindustrien er relativt beskjeden sammenlignet med andre materialer, så er rollen til disse materialene s...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improving Efficiency of Offshore Drill-cuttings Handling Process

Oljeboring til havs benytter to typer borevæsker, vannbaserte og «ikke vannbaserte» borevæsker. Fra selve boreprosessen produseres det overflødig borevæske, borekaks og oljerester. Forskjellige teknikker benyttes for å separere faststoff fra borevæsken. Selve borekakset behandles videre og overfl...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Condition monitoring tool for separators based on combined use of tracer technology and multiphase flow modeling

Alle snakker om digitalisering, men hvordan skal man egentlig digitalisere et prosess-system? Dette forskningsprosjektet har utviklet tilstandsmåling for et prosess-anlegg ved hjelp av en kombinasjon av målinger og matematiske beregninger. Teknologien er utviklet for gass-væske separatorer (gas...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cooperation and sharing: Environmental R&D network between Norway and Brazil

IRIS Biomiljø has completed the second and final year of the Petromaks2 ISP project "Cooperation and sharing: Environmental R&D network between Norway and Brazil". The original main objective was to develop an efficient, integrated and balanced Norwegian-Brazilian cooperation network in the areas...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Experiments on waves in oil and ice

I prosjektet "Experiments on waves in oil and ice", koplingen mellom bølger, olje og is vil bli undersøkt. Dette innbefatter evnen til å detektere forskjellige aspekter ved overflaten, slik som mengden av olje/is og visko-elastisitet, kun ved observasjon av overflatebølger. Dette fungerer også mo...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A unit for automatic detection and reduction of produced water

Uønsket vannproduksjon er en av de største utfordringene oljeindustrien har i dag og kan i sin ytterste konsekvens bety tidlig stenging eller plugging av brønner. En reduksjon eller utsettelse av produsert vann som kan gi økt levetid for brønnen vil derfor være av stor verdi for operatørselskapen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SIMCOFLOW - A FRAMEWORK FOR COMPLEX 3D MULTIPHASE AND MULTI PHYSICS FLOWS

Prosjektet SIMCOFLOW har utviklet en numerisk og fysikk-basert simuleringsmetode som gjør det mulig å simulere effektiviteten av oljelenser under opprensing av oljesøl etter ukontrollert utslipp til havet. Metodene vil kunne anvendes til å optimalisere selve utformingen av oljelensene, samt styre...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3D Cement Evaluation in new and old wells using novel X-ray tomography

Evaluering av integriteten og kvaliteten av sement, som brukes som tetning mellom foringsrøret og formasjon i en oljebrønn, er avgjørende for sikker drift av brønnen. Feil ved sementen kan være grunnen til alvorlige ulykker. Det de fleste husker ulykken i Mexicogolfen i 2010, da riggen Deepwater...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

Innovasjonsprosjektet Arctic Protection ble gjennomført fra Q1 2014 til Q1 2017, og er nå avsluttet. Prosjektpartnere var Wenaas Workwear (prosjektledelse), SINTEF (FoU), Statoil og Eni Norge. Et flerlags bekledningssystem ble utviklet i prosjektet. Dette inkluderer et utvalg av plagg designet fo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New technology and methods for mapping and monitoring of seabed habitats

Oljeindustrien ekspanderer nordover, og det er flere eksempler på leteboring i områder med sårbare havbunnshabitater (OSPAR-habitat), som kaldtvannskorallrev og svampesamfunn. På bakgrunn av dette har miljømyndigheter i Norge og EU satt krav til habitatskartlegging før og etter boreoperasjoner fo...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrogen-induced degradation of offshore steels in ageing infrastructure - models for prevention and prediction (HIPP)

Aldrende infrastruktur i olje- og gassfelt i Nordsjøen, krever tiltak for levetidsforlengelse. Aldrende stålkonstruksjoner er utsatt for degraderingsmekanismer som korrosjon, utmatting og hydrogensprøhet. Forvaltning av denne infrastrukturen er viktig for å minimere skader på miljøet, samt å unng...

Tildelt: kr 17,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Model Support in Drilling Automation

Bilen din treng vask og vedlikehald for å fungere, men når gav du sist eit dataprogram same behandling? Oljeboring er ei krevjande oppgåve og det er stor usikkerheit til kva ein vil møte på eller kva som skjer akkurat no nede i brønnen. Difor brukar ein i dag sanntids datamodellar, som kan r...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage