0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INFECTION, FEVER, IMMUNE SIGNATURES AND ANTIBODY PROFILES IN MOTHER-CHILD PAIRS WITH AND WITHOUT AUTISM SPECTRUM DISORDERS.

Prosjektets vitenskapelige formål er endret siden bevilgningen ble gitt. Formålene er nå å studere hvordan barns risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) påvirkes av følgende eksponeringsfaktorer: (1) Mors jodstatus i svangerskapet. Jod er viktig for hjernens utvikling, spesielt i foster...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Formålet med prosjektet var å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fast Air Supported Carbon Composite Offshore Support Vessel

The mono hull design will be based on construction in carbon composite with a proposed new variant of the Air Support Vessel (ASV) technology developed by Effect Ships International AS (ESI). Low construction weight due to carbon fiber sandwich constructi on will contribute to reduced energy requ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Trapperommet - 20 kubikk med potensiale - DP058

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Bedriftskultur i TrønderEnergi - DP127

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Trygg i egen kommune - DP021

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Low Vision Box - DP070

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Agder

DIP-Design Pilot

2-STEG-FORAN: hvor de helhetlige helsetjenestene skapes - DP107

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

WIF - Worksations with Integrated Functions - DP053

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Young scientist grant for Katerini T. Storeng: Advocacy and policy change for health equity in low-income countries

GLOBVACs Unge Forskere-stipend har støttet karriereutviklingen til Katerini T. Storeng. Storeng er medisinsk antropolog med PhD fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i Storbritannia, med interesse for global helsepolitikk og praksis. Stipendet støttet hennes deltakelse i forskjellige i...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Energy Savings from Smart Operation of Electrical, Process and Mechanical Equipment

The drive across the world towards energy efficiency and reduction of CO2 emissions is leading to new industrial processes and new ways of operating existing installations. In particular, the control and operation of processes, rotating machinery and elec trical equipment is becoming radically mo...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Brukerdreven innovasjon for ny generasjon komposittgassbeholdere - DP142

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Innlandet

DIP-Design Pilot

Short Sea Pioneer - Et nytt maritimt logistikk- og transportkonsept - DP116

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Biota Guard going deep subsea - DP033

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Den gode opplevelsen for pasient og ansatt - DP136

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

VERDENS BESTE LUFTHAVN - DP145

...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Reimagining the Operating Room - DP091

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization and application development of marine cold-adapted DNA polymerases - OptiZyme

Isothermal amplification (IA) methods are now increasingly being used for molecular detection of pathogens, and are considered an important contribution to improve both disease control and food safety analysis. In these methods, nucleic acid amplification takes place at constant (moderate) tempe...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

MASA - Mestring ved attføring til skole og arbeidsliv - DP029

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Operational Awereness System - DP068

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and analysis of the foundation and anchoring systems of offshore wind turbine platforms for the southern Baltic

De viktigste målet for Wind-Tu-Pla prosjektet (NFR- 221290) er å foreslå konstruksjon, håndtering og økonomiske aspekter för offshore vindkraft plattformer for anvendelse i den sørlige Østersjøen, i det polske økonomisk sonen. Polen har en gammeldags førorensande energiproduksjon med bruk av stor...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Language and Perception: Top-up financing of Marie Curie Fellows

The LanPercept ITN provides a unique approach to understanding the interaction between two central cognitive systems: language and perception. Traditionally these systems have been studied independently, with training provided from a single discipline per spective. This training network offers an...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A novel storage method for cultured retinal pigment epithelial cells for transplantation

The primary objective of the project is to develop better storage technology for cultured retinal pigment epithelial cells, due to the importance of such cells in the treatment of several retinal diseases, including age-related macular degeneration and St argardt disease. Age-related macular dege...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel-type vaccine against food allergy (ALLERVACC)

ALLERVACC er et konsept for immunspesifikk behandling (immunterapi) av matallergi i form av et kunstig framstilt protein. Molekylet består av to sammenkoblede proteiner; (1) en ligand som hemmer kroppens immunologiske reaksjon og (2) et allergen som vil styre molekylet mot celler som har spesifis...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and psychiatric disorders

Mentale lidelser er den sykdomsgruppen som er en av den største årsaken til uførhet i verden. Det er mange faktorer som spiller sammen i utviklingen av disse sykdommene, og det er viktig å forstå endringene som skjer i kroppens funksjoner ved sykdom (patofysiologi). Vi har et stort behov for ny k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Predictive test for response to chemotherapy in colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem with 1.2 million new cases diagnosed each year and approximately a half a million deaths worldwide. The survival is associated to the clinical staging of the primary tumour. Major efforts are dedica ted to precisely stratify the tumours tha...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Big Black Box:

Our knowledge on polar night ecology is poor. Most Arctic studies are conducted during the light season from spring to autumn when field work is convenient. The dark Arctic winter, however, may last up to eight or nine months depending on the snow depth a nd sea ice cover. The ecological and phys...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bjerknes Compensation Mechanism: Historical perspective, geographical pattern, and Arctic multi-decadal predictability

Long runs (hundreds of years) of the global climate models and high-resolution climate proxy data sets provide an opportunity to study multi-decadal natural variability of the coupled atmospheric and oceanic circulation. The Nordic seas and the Arctic are regions were such a natural variability ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Konsepstudie på operatørstol og operatørkabin - DP072

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Agder

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Microvesicles as a Source of Prostate Cancer Biomarkers.

Prostate cancer is a global health problem and represents 12% of all cancer cases worldwide. Until now, prostate specific antigen has been extensively used as a biomarker for prostate cancer. However, this marker has serious limitations as a tumour marker since its use has lead to overdiagnosis ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo