0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Higher homological algebra and tilting theory

Representasjonsteori handler om å forstå matematiske konsepter ved å se på de på riktig måte. Tenk på de komplekse tallene. William Rowan Hamilton beskrev de som ordnede par av reelle tall, noe som gjorde beregninger enklere. Så forsøkte han å gi tilsvarende strukturer til tuppler av vilkårlig ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The composition and function of lipid droplet contact sites

Ulike typer membraner er viktige strukturer i alle levende celler. Hver celle er omsluttet av en lipidmembran, og alle eukaryotiske celler inneholder membranbundne organeller. Cellemembraner består av dobbelt lag av lipider samt ulike tilknyttede proteiner. For å opprettholde cellulær homeostase ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools

Overordnede vurderinger av skogsdødt trevirke blir gjennomført i mange land, som en del av nasjonale skogbeholdninger. Likevel mangler vi fremdeles detaljerte eksperimenter, inkludert feltbaserte metoder, for å forstå prosessen med nedbrytning av tre og mekanismene som ligger til grunn for tilpas...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av h...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Categorical methods for algebra

De vitenskapelige målene i prosjektet har i stor grad blitt oppnådd. Vi utbroderer med tanke på målene fra den opprinnelige populærvitenskapelige framstillingen: Generalisert/delvis Serre-dualitet: Vi introduserte konseptet "partiell Serre-dualitet" for vilkårlige triangulerte kategorier, hvilke...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

En ny serie med kreftmedisiner, såkalte immun sjekkpunkthemmere, virker ved å fjerne en bremse på T-celler, immunsystemets "angrepsceller", noe som forbedrer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse behandlingene har vist god effekt på flere typer kreft, men dessverre er det en stor andel av p...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

EgFem handlet om potensiale for tverrfaglig utveksling mellom egyptologi og feministisk teori: formålet har vært å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kropp og kjønn [sex/gender], og tidligere begreper, erfaringer og praksiser. Formålet har vært å oppnå en bedre forståelse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

First-principles modeling of magnetic topological materials from relativistic hybrid density functional theory

Topologiske materialer danner en klasse av materialer som har bemerkelsesverdige egenskaper beskyttet av symmetrier i grunnleggende fysiske lover. For eksempel leder topologiske isolatorer strøm bare på overflaten, mens «innsiden» er isolerende. På grunn av symmetribeskyttelsen, er de elektronisk...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flanders, Norway, and Denmark: Relations and Intertextual Exchanges in the High Middle Ages (ca. 1080-1383)

Bøkene kom til Skandinavia med kristendommen. I takt med dåp og kyrkjebygging lærte nordbuane seg kunsten å skriva bøker på pergament, med det latinske alfabetet, på latin og folkespråk. Forbileta for desse bøkene kom frå fleire ulike regionar og land, noko som speglar dei rike kontaktane skandin...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nitrous oxide reduction in acidic environments

I dette prosjektet har vi studert biogenesen til lystgass-reduktase (N2OR), det eneste enzymet som kan nøytralisere den potente klimagassen lystgass (N2O). Denne gassen har et stort globalt oppvarmingspotensiale, mye sterkere enn metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Samtidig som vi finner måter fo...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the molecular and functional heterogeneity of group 2 innate lymphoid cells in cancer.

Kreft, med sin komplekse etiologi og utvikling, fortsetter å stille store utfordringer for medisinsk fagmiljø. I kjernen av denne sykdommen handler det ikke bare om ukontrollert cellevekst, men også om hvordan disse ondartede cellene samhandler med sitt miljø, spesielt komponentene i immunsysteme...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

Hydrotermale skorsteiner i Arktis kan spille en avgjørende rolle i å avdekke forbindelsen mellom ulike vent-populasjoner og kjemisk-syntetiserte økosystemer. De kan fungere som en passasje som letter koblingen av vent-faunaen over ulike havbasseng. Vårt prosjekt har gjennomført to ekspedisjoner f...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities

The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er et samarbeide mellom syv universitet (fem partnere og to tilknyttede universitet) spredt over Norge for å tilby verdensledende doktorgradsutdanning i miljøhumaniora. Vi tilbyr våre PhD-forskere et tredelt program gjennom teo...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Forfalskningene av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon har: - på trods af pandemien formået at udvikle et godt internationalt samarbejde og dermed skabe mulighed for udviklingen af et større forskningsprojekt med specialister indenfor fagfeltet Klassisk Arkæologi omkring studier i både græsk keramik og vot...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water wave modulation and wave forces with sheared currents

Interaksjoner mellom vannbølger og deres omgivelsesmiljøer, for eksempel en undergrunnsstrøm og en havbunn som er fokus for dette prosjektet, forekommer mye i kyst- og havregioner. De er sentrale for spredning av næringsstoffer og forurensninger, kysterosjon og bølgekrefter som virker på faste, f...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Institusjonalisering av urfolk under FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i Kina er en konkurrerende og/eller komplementær prosess med interaksjoner mellom regimene i partistaten, FNs menneskerettigheter organ og de perifere folkene som hovedsakelig refereres til som minoritetsnasjonalit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Norwegian Research School in History

Den nasjonale forskerskolen i historie (NRSH) har ni partnerinstitusjoner, som alle er universiteter eller høyskoler med doktorgradsstudenter i historie og / eller relaterte felt. I tillegg er Nasjonalbiblioteket en strategisk partnerskapsinstitusjon. Forskerskolen skal styrke studentenes intelle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Rights-protecting interventionism beyond the use of military force

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan stater bør reagere på menneskerettighetsbrudd i andre stater. Brudd mot menneskerettighetene er ofte mest påfallende i tilfeller av svært alvorlige overgrep, slik som folkemord eller forbrytelser mot menneskeligheten. Majoriteten av menneskerettighet...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Lonely Brain: Loneliness and Brain Health in Midlife and Older Age

Ensomhet representerer et betydelig helseproblem i befolkningen: Mer enn ni millioner voksne i UK rapporterer at de ofte eller alltid føler seg ensomme, mens fire av ti Nordmenn føler seg ensomme i dagliglivet. Epidemiologiske studier viser at ensomhet har betydning for hjernehelse, og at det å f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Solid-solid interfaces as critical regions in rocks and materials: probing forces, electrochemical reactions, friction and reactivity.

Materialstyrken til stein og granulære materialer er ofte nært knyttet til prosesser som foregår der to partikler er i kontakt med hverandre. Det overordnede målet i dette prosjektet er å finne ut av hvilke prosesser som svekker slike kontakter, og hvordan svake kontakter kan styrkes. Selv om vi ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Building cardiomyocytes at the nanoscale

Hjertesvikt er en av de ledende dødsårsakene på verdensbasis, og oppstår når hjertets pumpekapasitet reduseres. Hjertekontraksjon er avhengig av sammentrekningen av hver enkelt hjertemuskelcelle, som igjen er avhengig av byggeklosser i cellene kalt t-tubuli og dyader. Hvordan disse organiseres fo...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Why does low birth weight increase the risk of diabetes and other cardiometabolic diseases? A study of genetic factors in HUNT

Det er fra tidligere kjent at lav fødselsvekt gir høyere risiko for senere sykdom som f.eks. type 2 diabetes og kardiovaskulær sykdom. Det finnes to hovedhypoteser for å forklare denne observerte assosiasjonen. Den første er Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) hypotesen som sier ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Swimming mechanisms in marine larvae - how to become fast when you are small.

Vi har undersøkt de fysisk-biologiske rammene som er involvert i svømming hos planktoniske organismer, ved hjelp av rurlarver som modellgruppe. Rur er svært viktige organismer i marine tidevannsøkosystemer. Deres planktoniske larver er ekstremt raske, men hvordan de kan nå slike høye hastigheter ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Catalytic Enantioselective Sigmatropic Rearrangements of Vinyl Sulfonium Ylides

I dag er 68% av de topp 200 legemidlene på markedet kirale. Men til tross for at kiralitet er en viktig faktor i legemiddel utviklingen har eksisterende teknologi store begrensninger når det gjelder framstilling av kirale forbindelser som inneholder farmaseutisk viktige funksjonelle grupper, M...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of hybridization in vertebrate speciation

Når individer av to nært beslektede arter parrer seg, hender det at det blir født levedyktige hybrider. Blant dyr finner vi fremtredende eksempler som muldyr, hybriden mellom hester og esler, "ligers", hybrider mellom løver og tigre, eller "pizzlies", hybrider mellom isbjørner og grizzlybjørner. ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo