0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Medsensio - platform for automatic analysis of lung sounds, using deep learning

Medsensio er et selskap som bringer AI inn i den praktiske delen av helsetjenesten. Selskapet ble stiftet i 2017 og fokuserte tidlig på hvordan kunstig intelligens kan være et supplement til subjektive vurderinger, som ved tolkning av lungelyder. Etter å ha bygget en algoritme for klassifisering ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KingCrab-NIR : Development of instrument to measure meat content in King Crab

Fiske av kongekrabbe har blitt en viktig næringsvei i Finnmark. Det spiselige krabbekjøttet sitter i bein og klør. Mengden av dette kjøttet er den viktigste kvalitetsegenskapen på kongekrabbe. Kjøttfylden kan imidlertid variere med skallskifte, tilgang til mat, tetthet av krabber og tid og sted f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robo...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

BiWAS biological sensor verification project

BiWAS sensorsystem består av to sensorer som kontinuerlig måler antallet celler og kjemisk status i drikkevannet. Teknologien fungerer som et tidlig-varslings system der sensorene gir en alarm dersom vannets kjemiske status endres eller antallet celler i vannet øker over et gitt nivå. Sensorene e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 1.0 - a novel system for the expression of challenging enzymes

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra til å gjøre industrielle pro...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Grasision: Actionable Intelligence Tool for Sustainable Grassland Production

Grasision: Bærekraftig engproduksjon med verktøy for handlingsbar intelligens Hovedmål Forbedre nøyaktighet og presisjon for algoritmene for bildeklassifisering og –segmentering med nye treningsdata kalibrert mot reelle data fra forskjellige grasarealer. Samtidig sikres relevante IPR og industri...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Piezoelektriske mikromaskinerte ultralydstransdusere eller pMUT er en type piezoelektrisk mikrosystem (piezoMEMS) hvor en tynn film av et piezoelektrisk materiale er integrert med en tynn silikonmembran og maskinert til en veldig liten ultralydhøyttaler som kan generere lydtrykk på over 120 dB, n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Prognostic Markers for personalized therapy in IBD

Inflammatorisk tarm sykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tarmen som inkluderer Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn. Globalt øker antall nye pasienter drastisk, og Europa alene har omtrent 2.5-3 millioner IBD pasienter. Det er estimert at dette koster det Europeiske samfunnet over € 2 milliard årlig...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

X-el - Electrical Actuator for large safety valves

For fjernstyring av ventiler er det vanligvis brukt enten hydraulisk eller pneumatisk opererte aktuatorer. Slike aktuatorer har dessverre en del problemer knyttet til lekkasjer som medførende driftsproblemer, samt potensielle ukontrollerte utslipp av farlige stoffer til omgivelsene. Det finnes i ...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Softbeam: Faster and better ultrasound imaging

I medisinsk ultralydavbilding er bildekvaliteten av største betydning for at klinikerne skal kunne tolke bildene riktig. De siste årene har det skjedd en enorm vekst i markedet for bærbare og håndholdte ultralydenheter. Dette endrer ultralydmarkedet og utfordrer de etablerte markedsaktørene ved å...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Treatment for the Glioblastoma Multiforme: the greatest unmet need in oncology - drug synthesis

Glioblastoma multiforme, et høyverdig gliom, er den mest utbredte og aggressive ondartede svulst i sentralnervesystemet. Glioblastom multiforme er den ledende dødsårsaken av sykdom hos barn. Med den nåværende tilgjengelige behandlingen, er den mediane samlede overlevelse av Glioblastompasienter e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MOBAI - Multimodal Biometric Authentication Solution

Biometrisk autentisering er en sikker autentiseringsprosess som er avhengig av de individuelle biologiske egenskapene til et individ for å bekrefte om den personen faktisk er den den utgir seg for. Eksempler på biometri er ansikt, iris (mønsteret rundt pupilen i øyet), fingeravtrykk og atferdsege...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

New immune cell therapy for cancer through a unique TCR discovery platform

Immunterapi, styrking av kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreft, har de siste årene vist seg som en ny pilar innen kreftbehandlingen. En av de mest vellykkede tilnærmingene innebærer genetisk modifisering av pasientens egne T-celler til å uttrykke kunstige immunreseptorer kalt CARs som k...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

BAUTA - Solution for Analysis of Microplastic in Challenging Materials.

Det er økende global bevissthet og bekymring rundt problemene med mikroplast og behovet for større forståelse av effektene mikroplast kan ha på miljøet og menneskers helse. For å muliggjøre videre kunnskapsakkumulering, overvåking og tiltak for å redusere mikroplastforurensning, må bred tilgang t...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

HLAII-targeting subunit vaccine for influenza and other infectious diseases

Sesongsinfluensa er en smittsom sykdom som gjør mange mennesker syke. Den er spesielt farlig for eldre og veldig unge barn, og det er mange som dør av sykdommen hvert år. I tillegg gir influensa høye samfunnskostnader på grunn av sykefravær, og eventuelt sykehusinnleggelse. Influensa blir forårsa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

HoloCare AS

HoloCare består av flere innovasjonsprosjekter ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Sunnaas sykehus, som i samarbeid med Sopra Steria utvikler medisinske apper for bedre undervisnings-, planleggings- og behandlingsløsninger ved å bruke Microsofts avanserte HoloLens-brille...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Bacteriocins as alternatives to antibiotics for combating infections in veterinary medicine

Multiresistente bakterier er et økende problem innen både human- og veterinærmedisin og kan føre til infeksjoner som er vanskelig å behandle. Pyodermier hos hund er hudsykdommer som ofte skyldes infeksjon med Staphylococcus pseudintermedius, men kan også skyldes andre typer stafylokokker som f.ek...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

InCharge - laserbasert trådløs lading

SINTEF MiNaLab har utviklet et patentebeskyttet MEMS-basert mikrospeil som har en viktig anvendelse innen trådløs, laserbasert ladning. Markedet for trådløs ladning vokser raskt og forventes å nå $71 mrd i 2025 med økt penetrering i konsumentmarkedene, i følge ResearchAndMarkets. SINTEF sin te...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

WNT/tankyrase inhibition in cancer therapy

230 000 mennesker verden over blir årlig diagnostisert med melanom, den alvorligste formen for hudkreft. Sykdommen berører over 3 millioner mennesker til enhver tid og fører til 59 000 dødsfall årlig. Nylige resultater viser at bare omlag halvparten av melanomapasientene responderer på dagens beh...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Metabolic Applications of Graphene Nanosheets for Enhanced Treatment in Cancers

Konseptet utviklet i MAGNETIC-prosjektet er et nytt leveringssystem for legemiddel for behandling av kreft. MAGNETIC kombinerer de avanserte egenskapene til grafen, et karbon nanomaterial, med effektive, klinisk-godkjente legemidler, for å forbedre det terapeutiske resultatet av kreftbehandling m...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

RedOx - Unikt rødt fosformateriale som muliggjør rimelig produksjon av LED med varmt hvitt lys.

LED-lys (light-emitting diode) er en relativt ny type lysteknologi, som sammenlignet med glødelyspærer er energieffektive og har meget lang levetid. Siden 2010 har salgsveksten av lyspærer med LED-teknologi vært eksepsjonelt høy, og stjeler markedsandeler fra tradisjonell lysteknologi på tvers av...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Production of Medicinal Compounds in Aeroponics

Aeroponics er en jordløs dyrkingsmetode der plantens røtter henger fritt for å bli jevnlig sprøytet med vann som inneholder de nødvendige næringsstoffene. Aeroponics er klima- og sesong-uavhengig (når det utføres innendørs), samt ikke utsatt for jordforstyrrelser. I tillegg er vannforbruket i aer...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Condilight

I 2017 ble 2 millioner pasienter behandlet ved norske sykehus, og av disse ble ca 10 800 pasienter rammet av postoperative infeksjoner. Mange av disse infeksjonene skyldes forhold i operasjonsstuen. Det å designe en operasjonsstue, med alt nødvendig innhold er en komplisert oppgave. Mange forhold...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Droner som transportløsning mellom sykehus og ut til helsestasjoner og legesentere.

DroneBud selskapet er satt opp for å levere kommersielle drone baserte transport tjenester mellom sykehusene og mellom sykehusene og distriktene. Dagens transport av medisinsk materiale gjøres med veibaserte tjenester, som både er treg og ofte uforutsigbar gitt klimatiske variasjoner og vei situa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Optimizing Thermophilic Bacteria to Reduce Biomass and Generate Products for Value Creation

Keratin er et fibrøst protein som er vanskelig å bryte ned og er den tredje mest hyppig forekommende polymeren i naturen etter cellulose og kitin. Mange dyr har utviklet et mangfold av keratintyper som tjener som strukturelle deler av deres ytre beskyttelse i form av hovedkomponenter i fjær, hår,...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Feasibility study for a First in Class radiosensitizer in models of cancer treatment.

Mange krefttyper er lite følsomme for strålebehandling, og kreft med spredning kan derfor ofte ikke helbredes. Mekanismene bak dette er ufullstendig kartlagte, men vi vet at kreftceller kan øke produksjonen av anti-oksidanter som beskytter mot stråling. Medikamentet Sulfasalazin er godkjent for b...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Biomarkers for Parkinsons Disease

Parkinsons sykdom (PD) er en hyppig og svært invalidiserende lidelse. Eksisterende behandlinger kan dempe noen av symptomene, men ikke forsinke sykdomsutviklingen. Det foreslåtte arbeidet tar sikte på å utnytte en ny mekanisme som ble oppdaget av vår gruppe for å utvikle det første sykdomsmodifis...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Development of a more specific HPV test to improve and personalize follow-up of patients in the cervical cancer screening program

Utvikling av en mer spesifikk HPV-test for persontilpasset livmorhalskreftscreening Over hele verden blir 500 000 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft hvert år og en anbefaling fra WHO er å utvikle mer effektiv screening med tester for tidlig og treffsikker påvisning av kreft. Dagens HP...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo