0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation in ESFRI EPOS-PPP (European Plate Observatory System - Project Preparatory Phase)

European Plate Observatory System (EPOS) (http://epos.bo.ingv.it) is an ESFRI project in its preparatory phase that started in Nov. 2010 (EC.FP7 INFRA-2010-2.2.2, grant Agreement No.262229). Its goal is to build long-term research infrastructure in Solid Earth sciences by integrating existing di...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Political Institutions and Armed Conflict

Væpnet konflikt og politisk vold fører ikke bare til ødeleggende direkte vold, men hindrer også økonomisk vekst, truer befolkningens helsetilstand og øker fattigdom. Prosjektet har revurdert rollen til demokratiske politiske institusjoner med hensyn til å forhindre intern væpnet konflikt. Tidlige...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Traffic behaviour of interactive time-dependent thin streams on the modern Internet

-

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bilateral collaboration on Industrial Biotechnology between Norway and UK

Our project aim to develop research collaborations on enzyme discovery and industrial biocatalysis with two distinct research centres and a multinational company located in the UK. The emerging biobased industry can benefit from enzymes capable of operat ing under a range of conditions including...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Contextual and individual factors associated with gambling problems and gambling behavior in adolescence and young adulthood

Prosjektet har belyst faktorer som er relatert til start og opprettholdelse av problematisk pengespillatferd. Det har vært gjennomført en longitudinell survey med 17-19-åringer, en større befolkningsundersøkelse, og eksperimenter der effekten av negative gevinster, alkoholinntak og sosial fasilit...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Causes to, and development of, substance abuse in adolescence

Rusmiddelbruk i ungdomsårene er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke tilpasningvansker i voksen alder. Hvorvidt ungdoms rusmiddelbruk utvikler seg til misbruk og avhengighet henger imidlertid sammen med andre faktorer. Ungdoms tro på egen evne til måloppnåelse ('self efficacy') er ant...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

The 38th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society

The Annual Symposium of Kettil Bruun Society er hovudkonferansen for forskarane i KBS. Den har vanlegvis opp mot 250 deltakarar frå om lag 30 nasjonar. Årskonferansen i 2012 vert den 38. i rekkja, og den skal gjennomførast i tråd med tradisjonen for desse konferansane. I programmet er det da eit...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Keeping patients out of hospital by improving patient trajectories in primary care - methodological development and effect

Bakgrunn for prosjektet er at data innsamlet i ulike register og journalsystem gir gode muligheter for å studere pasientforløp. Hvis disse kobles og knyttes til ulike mål på effekt og kvalitet blir det mulig å identifisere hvilke forløp som er mest fordelaktig både fra et pasient- og systemperspe...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Snow distributiion modelling in Artic climate using digital camera observations for data assimilation

...

Tildelt: kr 76 519

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

Relationships between fracture patterns and lithologies of the De Geerdalen formation, Svalbard.

...

Tildelt: kr 37 398

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

Nutrient Cycling in Artic Rivers

...

Tildelt: kr 70 819

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

POLRES-Polarforskning POLRES

From outcrop to simulator (II)

...

Tildelt: kr 62 799

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Influence of ground topography and wind on snow stability in High Arctic Svalbard

...

Tildelt: kr 14 407

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

Weathering processes in an Arctic shale catchment

...

Tildelt: kr 55 517

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Ice-sediment-landform associations of surging glaciers in Svalbard

...

Tildelt: kr 15 647

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra NVG-sild

Dagens fileteringsindustri for sild har behov for et system der uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Et slikt system kan gi en bedre utnyttelse av de enkelte fraksjoner enn det som er mulig med samfengt r estråstoff brukt til ensilering/forproduk...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Whole genome sequencing of the cold-water coral Lophelia and related Anthozoans - impact on ancestral tumor development and apoptosis

Genom-sekvensering av kaldvannskorallen Lophelia pertusa (glasskorall) og beslektede koralldyr vil gi et viktig kunnskaps-bidrag til evolusjons-historie og cellulær funksjon. Vi har opparbeidet komplette genomsekvenser (25-300 X dekning) av steinkorallene Lophelia pertusa (520 Mbp) og Madropora o...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Human Infant Gut Microbiota. The impact of cesarean delivery and antibiotics on gut microbiota and its association to child growth/obesity

Dette prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tarmflora og dens betydning for vår helse, spesielt i forhold til overvekt. Siden tarmflora sammensetning er ett økosystem, hvor endringer i en bakteriestamme medfører relative endringer i de andre, og det ikke f...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting the Tumour Specific Energy Metabolism in Glioblastoma

Gjennom fase III kliniske studier har det nylig blitt vist (2013) at glioblastomer utvikler resistens mot anti-angiogen terapi (bevacizumab behandling) og at denne behandlingen ikke fører til en økt overlevelse i pasientgruppene. Vi har i dette prosjektet identifisert viktige mekanismer som kan f...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET4: Participation in TPwind

The project will ensure participation in TPwind in order to represent Norwegian R&D interests on offshore wind energy and grid developments as best as possible. Expectations include: - promoting topics of particular Norwegian interest into future EU-call s - increased Norwegian participation in ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Weathering processes in an Arctic shale catchment

...

Tildelt: kr 16 602

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helseøkonomisk forskningsprogram i Oslo (HERO) Arrangementsstøtte til prosjekt 127143

Konferansen ble i 2013 arrangert av Helseøkonomi Bergen. De vil rapportere med program og deltakerliste

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av farmasøytisk formuleringsteknologi for i.v. administrering av thorium-227 antistoff alfa-emittere

I dag finnes det nær 200 000 personer i Norge som har eller har hatt en kreftdiagnose. Behandling er primært basert på kirurgi, stråleterapi og legemidler. Til tross for flere tiår med forbedring av disse behandlingsregimene er sykdomsutvikling og dødelig het fortsatt høy for mange kreftformer. A...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Combined Surface-Colloid Chemical and Rock-Fluid Interaction Approach towards more Efficient Enhanced Oil Recovery Strategies

Formaålet med prosjektet er å frembringe nødvendig kunnskap om hvordan surfaktanter kan bidra til å forbedre flømming med lavsalinitetsvann som prosess for økt oljeutvinning. De naturlige komponentene i råoljene har blitt tatt med i betraktningen I studier av interaksjonene mellom surfaktater I l...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

POLRES-Polarforskning POLRES

Changes in dynamiics, thermal state and drainage system of high arctic glaciers on Svalbard using glaciospeleological methods

...

Tildelt: kr 22 305

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

The impact of sea ice and brine formation on CO2 transport and calcium carbonate

...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Climatic factors affecting seabird performance in the Arctic, studies of kittiwakes Kongsfjorden

...

Tildelt: kr 27 618

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Survival, behaviour and welfare of Atlantic salmon after catch and release

Reduserte laksebestander har ført til strengere reguleringer i mange elver, og gjenutsetting har blitt mer vanlig på grunn av innføring av døgn-, ukes- og sesongkvoter, pålagt gjenutsetting av hunnfisk og fisk over en viss størrelse, samt fordi fiskere frivillig ønsker å gjenutsette fisk. I 2014 ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions

The CAVIAR II project build on one International Polar Year 2007-8 legacy, which illustrates the complex linkages between changing climatic, socio-economic and environmental conditions and the effects on local communities in the Arctic. Adaptive capacity is at the core and has been studied in nor...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Nordland - Nordlánnda