0 antall prosjekter

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Facilitating and inhibiting factors and effect of interventions in return to work for patients with neck- and low back pain

Fremmende og hemmende faktorer og effekt av intervensjon for tilbakegang til arbeid hos pasienter sykemeldt for nakke- og ryggsmerter. Hensikten med prosjektet var å undersøke faktorer som påvirker sykefravær og tilbakegang til arbeid samt effekt av intervensjon sett fra et arbeidsrelatert, b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2015

Sted: Oslo

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Health, work and society - multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability

New knowledge on health related income replacement programs and social exclusion critically depends on the ability to combine hypotheses involving individual and social determinants with health. This project brings together researchers from economics, soc iology, psychology and medicine with a co...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland