14 726 prosjekter

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Infrastructure for Integrated Services

The main objective of the ISIS project is to define a service-driven development process with tools and service execution platforms that substantially improve industrial service engineering from requirements to execution on seamless infrastructures. The project encompasses domain-oriented servic...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

FoU ved Vannkraftlaboratoriet, NTNU

Prosjektets hoved aktivitet er knyttet til doktorgradsutdannelse ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. I løpet av søknadsperioden på 4 år vil 4 nye PhD kandidater uteksamineres. Dette vil bidra til forskning innen fagtema omforent med bransjen og sørge for r ekruttering av høyt kvalifisert personell...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Plagemann, Thomas daadppp 07

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Digital Interoperability with Trust

Recent years have seen an unprecedented acceleration in the evolution and expansion of Internetbased service provision and inter/intra-enterprise integration in all market sectors. This brings about the prospect of ad-hoc integration of systems across org anisational boundaries. Spanning national...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Terminert MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt Stavanger, fase 2

Følgende partnerskap utgjør Knutepunkt Stavanger: Rogaland Fylkeskommune, Statoil ASA, Lyse Gass AS, Stavanger kommune, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Energiparken AS, Rogaland Taxi AS, Bellona og Universitetet i Stavanger (UiS). Med åpningen av Norges første hydrogen...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

HYBRID HYDROGEN STORAGE SOLUTIONS

Hydrogen, in combination with electricity/electric grid, is by many predicted to become the future choice as energy carrier. One especially foresees the possibility to use hydrogen as energy vector based on renewable energy. These are solutions that in th eory totally prevent emission of greenhou...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Norsk deltagelse i IEAs Implementing Agreement for Ocean Energy Systems

Forum for marin fornybar energi (FFMFE) er dannet av Norske kraft- og oljeselskaper som ønsker at fornybare energikilder til havs blir tatt i bruk. Forumet består per i dag av Statoil, Shell Technology Norway, Statkraft, BKK, Lyse Produksjon, Agder Energi Produksjon, Fred. Olsen & Co, Hafslund o...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Towards a Digital Core Laboratory

...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Introduksjon av hydrogen som miljøvennlig drivstoff

HyNor er et nettverksprosjekt som er etablert for å fremme hydrogenteknologi i transportsektoren i Norge. HyNors målsetning er å etablere en hydrogeninfrastruktur for kjøretøy i første omgang på strekning Oslo - Stavanger. HyNor er organsiert med utgangsp unkt i 6 knutepunkt som representerer lok...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kompakt absorpsjonskjøler drevet av lavtemperatur termisk energi

Viken Fjernvarme AS søker om midler for utvikling av en småskala absorpsjonskjølemaskin drevet av spillvarme. Prosjektet gjennomføres i samspill med Institutt for Energiteknikk (IFE) og en gruppe av bedrifter; Trondheim Energiverk Fjernvarme AS, Akershus Energi, Alfa Laval AS og Hybrid Energy AS....

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forbedret Overvåking og Beslutningsstøtte for skip i nordlige farvann (FOB)

Prognoser for utvikling i nordlige områder indikerer en betydelig vekst i skipstrafikk og olje og gass relatert virksomhet, og det antydes fremtidig aktivitet flere ganger aktiviteten i Nordsjøen. Maritime operasjoner i nordlige kald klima strøk, og i isl agte farvann stiller spesielle krav til m...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Norsk deltagelse i IEA implementing Agreement on Electricity Network Analysis, Research and Development.

Denne søknaden gjelder for deltagelse i Annex I. I utkastet til ?Program of Work? (Version 0, 16. March 2006) er det gitt følgende beskrivelse av sentrale problemstillinger og sentrale FoU-utfordringer: Annex I: Information Collation and Dissemination. S cope The central focus of Annex I will be...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Snow avalanche research

The research program is divided in four themes: A) Avalanche warning, B) Protection structures, C) Avalanche hazard zoning and D) Dissemination of snow avalanche information. The themes will continue over the three-year period. Each theme is subdivided in a number of work packages. A) Avalanche...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Microtechnological research platform

The project utilizes the production facilities at SINTEF MiNaLab as a tool for University research. This production line is fully ISO sertified and offers state-of-the-art equipment for silicon based MEMS production. The project funds both production of d evices and training of students. The mai...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Mikkelsen, Øyvind Aurora 2007-08 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 55 015

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Making Rich Media Accessible for Generations

The main theme of MARIAGE is the ability to publish and access rich media material over a long period of time. The right-most column illustrates that we want to improve commercial services of different types at different level. Three problem areas that need to be solved for making rich media ac...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Statistics for Innovation

Det lages enorme mengder data. Hver dag i samles det data innen teknologi, industri, offentlig forvaltning og forskning for å lage prediksjoner og ta beslutninger. Statistics for Innovation har utviklet nye statistiske metoder for å lære fra data, kvantifisere risiko og ta beslutninger under usik...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

COIN - Concrete Innovation Centre

Populærvitenskapelig fremstilling Siden produksjonsprosessen for vanlig sement medfører et betydelig bidrag til verdens CO2-utslipp (5-10 %), er utvikling av sementer som kan produseres med vesentlig redusert CO2-utslipp en viktig aktivitet i COIN. Det k an være å bytte ut deler av vanlig sement...

Tildelt: kr 76,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Understanding Coral Distribution and conditions for growth in Norwegian waters

In recent years it has been documented that deep-water coral reefs of the species Lophelia pertusa are a major benthic habitat in Norwegian waters. However, basic information about the biology and ecology of this species is still unknown. Lophelia live an d thrive under special environmental cond...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Depostional models for Cenozoic sandy systems

A recent gas discovery in the North Sea is located at just 160 m sub-bottom depth. The reservoir consists of Pliocene glacial sandstone capped by glacial diamicton; it represents a milestone in exploration of the North Sea and highlights the potential for commercially recoverable hydrocarbons in...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DualPET-MR

The main objective for this project is to develop dual-modality PET-MR for molecular biology and medicine which will allow for the combined and simultaneous use of positron emission tomography (PET) and magnetic resonance (MR). In such a combined machine the PET provides information from molecula...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

EVITA-eVitenskap

The Power of Scale-Space Methods and Gaussian Markov Random Fields Applied in Climatology and Medicine

In practice one will frequently like to study phenomena that can be described as a stochastic process that evolves in time and/or space. Examples include stock prices, defects in production, temperatures, and medical imaging. A common factor for such ap plications is that we would like to find ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Quantum Hall physics in the 2D electron gas and in rotating Bose condensates

The quantum Hall effect, occurring in a two-dimensional electron gas exposed to a strong magnetic field at low temperatures, is one of the most studied systems in condensed matter physics over the past 20 years. One of the main reasons is that this system displays new and exotic quantum mechanic...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Institusjonsforankra strategisk prosjekt (ISP) ved Institutt for matematiske realfag og teknologi

Prosjektet fremmer instituttets satsning innen Bærekraftig infrastruktur i samarb. med NTNU m.fl. Det vil sikre IMT's strategi og legge til rette for sterkere innovasjon og forskningsportefølje innen ingeniørvitenskapelige fag.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Pest Management (IPM) in Urban and Peri-Urban Horticulture in Bénin

Urban and peri-urban (UPU) horticulture provides an increasingly important source of income in many African countries. A major factor driving the importance of UPU gardening is an increasing marketing opportunity for a growing population of unemployed and unskilled youths in the cities. However,...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Viken

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Design and optimisation in organic synthesis: Methodologies for the optimisation of multi-step one-pot batch processes

Assume tha a three step one-pot reaction is tt be optimised: Lay out a design to map the first step. Depending on how detailed information is desired, this can be a fractional factorial, factoral, D-optimal, or a response surface design for quardratic m odels. Run the experiments and detrmine t...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

IMPROVED EFFICIENCY AND DURABILITY OF PEM WATER ELECTROLYSERS FOR HYDROGEN PRODUCTION

Water electrolysers based on proton exchange membrane (PEM) technology show very promising results with respect to stable and efficient hydrogen production from renewable energy sources. Major challenges to overcome before this technology may be considere d viable in this context include cost red...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

Structure Preserving Algorithms for Differential Equations - Applications, Computing, Education

Structure Preserving Algorithms for Differential Equations are discrete computational methods coined at _exactly_ preserving important geometric or analytic properties of the continuous physical system. Over the last decade the importance of exact structu re preservation has been understood in a ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Vestland

EVITA-eVitenskap

Database Support for Computational Science Applications

The proposal is for a research project within the eVita program for the Norwegian ICT sector, investigating issues in data management in Grid systems. So far, Grid computing as gained some maturity with respect to the actual computation. However, the mana gement of data in Grid systems is still a...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface storage of CO2 - Risk assessment, monitoring and remediation (SSC - Ramore)

Large scale underground storage of CO2 off the coast of Norway is internationally pioneering and stimulates for further development of international leading expertise in the area, expertise which in turn will represent a sound fundamental basis for large scale in situ CO2 reservoir storage experi...

Tildelt: kr 22,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo