0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Tildelt: kr 39 960

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestfold

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Farmer-led Agroecological Research in Malawi using Scenarios for Biodiversity and Ecosystem Services (FARMS4Biodiversity)

Aktiviteter utført og resultater oppnådd fra 01.10. 2021 til 30.11.2022 WP-1: Vurdere biologisk mangfold og økosystemtjenester på småbrukere i Malawi – Dataanalyse, syntese av rapporter og 4 vitenskapelige publikasjoner som er sendt inn for vurdering (journal of Agriculture, Ecosystems and Envir...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ve...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Klimaendringer og menneskelige aktiviteter truer i økende grad tilførselen av ferskvann. Som et resultat har regioner og byer opplevd alvorlige tørkeperioder som krever drastiske kutt i vannforbruket. Hvordan man fordeler reduksjonen i vannforbruket blant innbyggerne er derfor et stadig viktigere...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Do no harm: Ethical humanitarian innovation and digital bodies

Digitale initiativer rettet mot å 'fikse' det humanitære systemet, gjøre det bedre og sikrere, skaper også risiko og skade for sårbare enkeltpersoner og samfunn. I løpet av prosjektperioden bidro Do No Harm: Ethical Humanitarian Innovation and Digital Bodies’' til en bedre forståelse blant intern...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet har utviklet en ny måte å tilnærme seg transformasjon på, ved å konseptualisere deg som nedenfra-og-opp-drevet praskis. Vi har studet hvordna potensielt transformative endringer utspiller seg i tre områder I India, deltaet Sundarbans, tørrlandsområdet Kutch og storbyen Mumbai. Den Fors...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet i ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2018 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norwegian Universi...

Tildelt: kr 38 798

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Benchmarking Brexit: Norway and the Legitimacy of UK-EU relations after Brexit

Den europeiske union (EU) er hovedkilde til felles politisk og rettslig orden i dagens Europa. EU former de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige rammene som alle europeiske demokratier forholder seg til. Samtidig er det vanskelig å organisere relasjonene mellom EUs medlemsland og ikke-medle...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins

Langs midthavsryggene i verdenshavene, der jordskorpens plater glir fra hverandre og ny havbunn dannes av vulkansk aktivitet, finnes spredte undersjøiske oaser med et yrende dyreliv. Sollys er ikke nødvendig for at disse skal eksistere. Livet her opprettholdes av bakterier som kan utnytte kjemisk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

«Street-level Autocrats» fokuserer på samspillet mellom vanlige mennesker, formelle autoritetskilder i samfunnet (spesielt sikkerhetsapparatet), og uformelle autoritetskilder både under og etter væpnede konflikter og masseopprør. Sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Tildelt: kr 24 769

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Effectiveness of Peace Operations Network (EPON)

Fredsoperasjoner er blant de viktigste internasjonale mekanismene for moderne konflikthåndtering. Effektiviteten deres forblir imidlertid gjenstand for debatt i både politiske og akademiske miljøer. For å bidra til ekstern, uavhengig forskning om effektiviteten av spesifikke fredsoperasjoner, eta...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Smart Water foredrag ved novemberkonferansen i Rio 2018

Presentere forskningsprosjektet "Smart Water" hvor selektiv ioneseparasjon fra sjøvann resulterer i økt olje utvinning ved innjeksjon i kalk og sandstein reservoirer.

Tildelt: kr 22 876

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Deltagelse i Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018

Representanter fra IFE vil delta på Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018, og vil også være med å arrangere konferansen, ved at en av IFEs representanter er med i programkomiteen for konferansen og vil være chairman for materialteknologisesjonen på konferansen. Konferansen vil bli benyttet ti...

Tildelt: kr 48 055

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Travel stipend to the 2018 November Conference in Rio de Janeiro

The organising committee for the November conference has agreed that each Research Institute in the consortium shall apply for two travel stipends of NOK 25000 (IFE, SINTEF, NORCE), while each university (UiB, NTNU, UiS and UiO) will apply for one each. This is the University of Oslo's proposal.

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative em...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DYNAMEET: The overall dynamics of the Norwegian Sea pelagic ecosystem - a workshop integrating understanding across projects

The pelagic ecosystem in the Norwegian Sea has undergone considerable change during the last decades. This goes both for the physical environment, where a considerable warming has occurred, and for the biological components, where large fluctuations have been observed in the sizes of the main fis...

Tildelt: kr 62 074

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Whole Value Chain CCUS Student Week

"Whole Value Chain Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)Conference" er en internasjonal konferanse om hel-verdikjede CCUS. Arrangementet var et samarbeid mellom Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP) (Petroleum Research School of Norway), NorTex Petroleum Cluster, International Ene...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biotechnology applied for controlling diseases in aquaculture in Norway and India

I dette prosjektet har vi undersøkt effekt av bakteriociner på fiskepatogener bakterier som gir sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og under tempererte strøk, som India. I tillegg har vi studert bruk av vaksiner for forebyggelse av en alvorlig virusinfeksjon hos tilapia. Intracellulære agens som smi...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Flexible smart grid energy system for quarters considering a market exchange platform, local storage and electro mobility

Prosjektets hovedmål er demonstrasjon og evaluering av effekten av Energismart nabolag (ESN) konseptet i nabolag med lokale fornybare energikilder (RES) og elbil lading som muliggjør en fleksibel utveksling av lokalt produsert energi. Ved å utnytte energilager, smart lokalt energistyringssystem o...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species

Utryddelse er et presserende problem i verden i dag. Et økende antall arter går tapt til utryddelse hvert år, et fenomen som ofte kalles 'den sjette masseutryddelsen'. Det er nødvendig med større innsats fra humanistisk forskning som kan jobbe tett på naturvitenskapelige funn og etiske utfordring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring novel functional genotypes associated with the transition and stay in sea water in Atlantic salmon

Det anslås at den årlige produksjonen av atlantisk laks i Norge har potensial til å øke til fem millioner tonn innen 2050, fem ganger den nåværende produksjonen. For å oppnå denne veksten på en bærekraftig måte, trenger følgende store bærekraftutfordringer løses: sykdom, in kryssing av oppdrettsl...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland