0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A pilot study of drivers and societal impacts of freshwater discharge from glacial systems in Norway and the Chinese Karakoram

Fjellkjeder, beskrevet som ‘verdens vanntårn’, lagrer massive mengder av ferskvann i form av snø og bre-is og forsyner miljøet og menneskets behov for ferskvann lengre nede i vassdraget. Under global oppvarming krymper breene og relaterte naturfarger påvirker vannkraft industrien og turismen i E...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Policy Instruments across Commodity Chains Multilevel governance for Biodiversity-Climate in Brazil, Colombia, Indonesia

Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia Kontekst: Konvertering av naturlige økosystemer for bruk av landbruksarealer og utvinning av mineraler er en av de viktigste driverne for tap av biologisk mangfold. Samt...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Glaciofluvial Microplastic Deposition (GMP), RiS-ID 11417

This project aims to quantify microplastic pollution (concentration, type, form) across several environmental matrices (snow, riverine sediments, marine sediments) in a populated Arctic catchment. It is a multi-year project examining year-on-year change at select stations, and how plastic debris ...

Tildelt: kr 44 095

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Identifying subsurface processes of patterned ground and coarse-grained sediment in the high Arctic, RIS-ID 11434

My PhD project focuses on periglacial creep and periglacial erosion in cold regions of the world. Two pits in blockfields on the Norwegian mainland have so far been analysed regarding stratigraphy, sedimentology, grain morphology and mineralogy. For this Arctic fieldwork project the analysis of t...

Tildelt: kr 67 843

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Senter for klima og energiomstilling

Senter for Klima og Energiomstilling (CET) ble etablert ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen i 2016. Siden etableringen har kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vært et tema CET-forskerne har vært opptatt av. Som mange andre deler av akademia har senteret utfordringer m...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Glaciofluvial Microplastic Deposition, RiS ID: 11417

The aim of the study is to determine how ´pristine´ glaciogenic sediments and ice incorporate microplastic pollution. Can it be said that glaciogenic sediments at the coastline contain a stronger anthropogenic signal then those at the glacier margin and within ice being incorporated into the glac...

Tildelt: kr 28 114

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Geographers Meeting 2019: Sustainable Geography - Geographies of Sustainability

In June 2019, the Department of Geography at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) will host the 8th Nordic Geographers Meeting (NGM). NGM is a bi-annual conference initially set up as meeting place for Nordic geographers, but has over the years evolved into an international v...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Analyzing past and future energy industry contractions: Towards a better understanding of the flip-side of energy transitions

Forbruket av fossile drivstoff må reduseres raskt dersom global oppvarming ikke skal overstige 1.5°C eller 2°C. De fleste klimascenarioene som når 1.5°C-målet forutsetter at kull, det «skitneste» fossile drivstoffet, fases ut fullstendig innen 2050. Er dette mulig? I så fall, hvordan? Contract...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Citizen Sensing: Urban Climate Resilience through Participatory Risk Management Systems

Avansert IKT er blitt allemannseie og allestedsnærværende ved at «folk flest» nå har smarttelefoner og/eller automatiserte værstasjoner, som Netatmo, i sine egne hager. «CitizenSensing» er dermed etablert som en viktig datainnsamlingsmetode. Vanlige borgere opptrer som sensorer ved at de samler i...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse innen samfunnsgeografi/geografi 2017: Naturfarer og samfunn

Hvert andre år arrangerer landets geografiske institutter en nasjonal fagkonferanse innen samfunnsgeografi/geografi i samarbeid med Norsk Geografisk Selskap (NGS). For å kunne inkludere alle fagdisipliner innen geografifaget er temaet for de nasjonale geografikonferansene alltid tverrfaglige og i...

Tildelt: kr 94 032

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Migration and collectives/networks as pathways out of poverty. Gendered vulnerabilities and capabilities of fishing communities in Asia.

Det flerfaglige og flerkulturelle prosjektet Migration and Collectives/Networks as Pathways out of Poverty: Gendered Vulnerabilities and Capabilities amongst Poor Fishing Communities in Asia ble utført av forskere fra Kambodsja, India(University of East Anglia, Sri Lanka og Norge/NTNU studerte mo...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Late-glacial and present landscape evolution following deglaciation in a climate-sensitive High Arctic region

The slopes of the Kongsfjorden area have been developing since their respective time of deglaciation. Since the deglaciation history in this area is known quite well (Henriksen et al., 2014), one can use a space for time substitution to investigate landscape change as a function of time. Landscap...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Internationalization of Norwegian Offshore Wind Capabilities

Med utgangspunkt i potensialet for utvikling av norskbasert petro-maritim industri i retning havvind, har vi analysert utviklingen av markedene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Her har vi lagt til grunn rammeverket "Globale Produksjonsnettverk". Vi har analysert hvordan de institusjonelle ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Temporal Dynamics of Sorted Circles

The project will collect data for high resolution DEM and orthophotos to quantify 3D dynamics of stone circles on Kvadehuksletta and Prins Karls Forland. The project will follow up published results to determine whether relative ground surface elevation changes, possibly related to changes in tra...

Tildelt: kr 38 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From a Curse to a Blessing? Transparency and Accountability in Managing High-Value Natural Resource Revenues

Naturressurser, som olje, edelstener og mineraler, er en kilde til store inntekter som ofte uten garantier gir grobunn til klientifisering, nepotisme, og korrupsjon. Siden 1990-tallet har derfor det internasjonale samfunnet forsøkt å forbedre forvaltningen av naturressursinntekter ved å fremme åp...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Resilience of marginal grasslands and biodiversity management

Marginale beiteområder i Europas fjellstrøk har på grunn av naturgitte forhold og lang tids påvirkning fra jordbruk og husdyrhold utviklet et verdifullt biologisk mangfold. I lys av både samfunnsmessige og klimatiske endringer framover så vet vi ikke nok om hvor sårbare disse områdene faktisk er....

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

THE NATIONAL GEOGRAPHY NETWORK ON REGIONAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GEOGRAPHY

Det nasjonale nettverket i Regional utvikling og økonomisk geografi består av medlemmer fra NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, i tillegg assosierte enkeltmedlemmer fra relevante geografimiljøer i Norge. Bergen har hatt sekretariatet for nettverket, mens ...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Simulation based tools for linking knowledge with action to improve and maintain food security in Africa

I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk var det 800 millioner underernærte mennesker i 2015. Prosentandelen av underernærte er høyest i Afrika sør for Sahara. Samtidig er Afrika sør for Sahara en region som er spesielt sårbar i forhold til klimaendringer. Den grunnleggende matkilde...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Weathering processes in an Arctic shale catchment

...

Tildelt: kr 16 602

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLRES-Polarforskning POLRES

Weathering processes in an Arctic shale catchment

...

Tildelt: kr 14 232

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IIASA YSSP-stipend til Kesav Prasad Paudel, Land use Change and Agriculture

...

Tildelt: kr 27 513

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

The Spanish salt fish market and opportunities for the Norwegians

The objective of this project is to investigate the restructuring of the Spanish salt fish market and the adaptation of the Norwegian salt fish producers to this market. While exports of salt fish to Spain from other countries have grown considerably the Norwegians have lost market share the last...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Alphan, Hakan Tyrkia stp 07/08

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

X-LAKE: Resolving chemical element variations in lake sediments through high-resolution XRF analyses

X-LAKE is a novel application where new limnological methodology will be coupled with geomorphological expertise for enhanced understanding of lake sediment variability. X-LAKE plans to apply XRF as a tool for detailed examination of selected sediment rec ords along the coast of Norway. Through X...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Spatial Embeddedness of Foreign Direct Investment: investigating the complex dyna of FDI for power,regional development and poverty

The rate of FDI has risen dramatically the past three decades. Developing countries' inwards stock of FDI amounted to about one third of their GDP in 2004, compared to just 10 per cent in 1980. The recent explosion of FDI reflects significant transformati ons in economic and political processes. ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Arild Holt-Jensen, NO13, Nabo 2006-07

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Arild Holt-Jensen, NO13, Nabo 05-06

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Stability or change? Understanding sub Andean forest ecosystems - fragile environments facing disturbance

Fragile environments facing disturbance in the semi-arid regions of northern Peru will be analysed by use of aerial photo interpretation, vegetation mapping, GIS, direct gradient analysis (ordination), dendrochronology, analysis of key species densities a nd analysis of land use. Long term and re...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Vestland