177 prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodLessons: Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030"

I 2010 ble mat for første gang registrert på UNESCOs ikke-materielle verdensarvliste med oppføringen av Middelhavsdietten, fransk gastronomisk matskikk, Michoacán-kjøkkenet, samt kroatisk ingefærbrød. Interessen for det nordiske kjøkken og dets teknikker, råvarer og retter har hatt et kraftig opp...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerhet ved sosiale roboter. Prosjektet fokuserer på sosiale roboter som opererer i et offentlig rom, som er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. Det overordnede målet for SecuRoP...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

Trass i at Norge har forplikta seg til å bli eit lågutsleppssamfunn i løpet av dei neste 30 åra, har ein til no sett få tiltak som verkeleg monnar. For å nå klimamåla, vil samfunnet bli nøydd til å gå gjennom ei djup omstilling. Alle sektorar må kutte i utsleppa sine, også reiselivet, som i dag s...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

Turisme øker stadig på Svalbard. «Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) skal studere hvordan turismenæringene kan utvikle nye og bærekraftige produkter i lys av et Arktis i endring. Turismenæringen opplever klimaendringene på kroppen og de opererer innenfor et ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Dette prosjektet er den første store studien av urban matkultur i middelalderens Norge. Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet? Arkeologisk materiale vil for første gang bli brukt til å identifis...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Klimaendringene gir varmere og «mer» vær. Dette gir utfordringer for produksjon av snø i vintersportanlegg. Både kortere kuldeperioder og færre kuldegrader gir økt behov for å produsere mer snø. Det gir høyere energiforbruk, og av og til nye inngrep i naturen for å få tilgang til mer vann og strø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Kulturturisme er ein internasjonal trend i sterk vekst og Norge skal bli ein kulturdestinasjon innan 2030. Sunnfjord har potensiale for å utvikle seg som kulturdestinasjon. Her finst kulturopplevingar av høg kvalitet i form av kunst, musikk, teater og kulturarv. Likevel er det behov for at dei om...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Koronapandemien har gitt store utfordringer for luftfarten, og for forskning på luftfarten, men også nye muligheter. Basert på en spørreundersøkelse blant den voksne norske befolkningen har vi undersøkt hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

For små og avsidesliggende arktiske samfunn kan cruiseturisme gi økonomiske muligheter, for eksempel gjennom å tilby turer til lokale attraksjoner og forsyningstjenester for cruiseskipene. Likevel er cruiseankomstene omdiskutert fordi lokalsamfunn opplever negative sosiale og miljømessige konsekv...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICE BREAKER Reducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslands

Vinterskader på grunn av isdekke, smeltevann og følgende problemer med reetablering er et vanlig problem på norske golfbaner og ved grasdyrking i landbruket. I 2018 tapte en gjennomsnittlig 18-hulls golfbane i Sørøst-Norge 420.000 kr på grunn av slike skader. De pågående klimaendringene med mer v...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og igjen ny snø i fjellet når de høster i september. All plantevekst i nord påvirkes av de spesielle lysforholdene og de...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Forskerpool: Norwegian Adventure Company

Norwegian Adventure Company (NAC) er et opplevelsesselskap som ble etablert i 2012 med mål om å ta en ledende posisjon innenfor cruisebasert adventure turisme. Et overordnet mål for selskapet er å skape opplevelsesprodukter i verdensklasse som gir destinasjonsmarkedsføring, økt lønnsomhet, lokale...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Vestlandsforsking skal leie stort europeisk klimaforskingsprosjekt med tittelen «Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments» (UNCHAIN). Samla budsjett for prosjektet er 20 millionar kroner. Arbeidet tek til i september 2019 og sk...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Tildelt: kr 38 400

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Detection of weak snow layer on skis using radar and machine learning

2020 vinteren har vi brukt på økt datainnsamling både i Norge og alpene. Vi har fått god datakvalitet og har fått god prosessering av data. Vi har fått testet vår prototype II og er klar med prototype III for vintersesongen 20/21. Vi ser tydelig fremskritt i vårt arbeid.

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Hjelp fra forskere til kartlegging av barn og barnefamiliers adferd når det kommer til ferieplanlegging samt bruk av ulike plattformer.

Bædi & Børdi er en gründerbedrift som utvikler en digital reiseguide for barn. Dette først og fremt i form av en app, men vi utvikler også spill, filmer, leker mm i et større konsept. Vi er foreløpig de eneste i verden som tilbyr et slikt konsept og det er derfor mye å finne ut av på egen hånd. S...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

kompetansemeglerne er i fult arbeid, også de kompetansemeglerne vi har hatt samarbeid med vi VIT og Forregion Finnmark. det er til nå utbetalt to forprosjekter. Korona-pandemien og smittevernstiltakene har vært utfordrende for arbeidet til kompetansemeglerne. Dette har også gått ut over arbei...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

OPPLEV TELEMARK Følgjeforsking 2019

Til Telemark AS har i dag god etterspørsel, men vi ønskjer å auke omsetnaden ved å bli større i dagens marknad og identifisere nye marknader. Reiselivsnæringa framstår som ein slik marknad. Skal vi lykkast med dette må vi bli meir synlege på tvers av plattformer og kommunikasjonskanalar. Tiltak i...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

INFORMASJON OG TRANSPORT ER AV DE VIKTIGSTE FLASKEHALSER FOR BESØKENDE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I NORGE OPPLEVELSER FOR ALLE (2018-2020) er et FOU-prosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap som skal brukes for å skape et mer universelt utformet og tilgjengelig reiseliv i Norge, og d...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Utvikling og etablering av en testsone for fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser og levedyktige lokalsamfunn

Reiselivet globalt er i endring. Denne raskt voksende næringen skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsam...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

Det er i dag et økende fokus på at et volumbasert reiseliv i Norge opptar areal, setter fysiske spor, beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen og resulterer i "people pollution" som reduserer kvaliteten i turistopplevelsen. Spesielt for destinasjoner utenfor de større b...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Climate adapted Resort 2040

Dette pilotprosjektet undersøkte utfordringene som den norske ski-industrien står overfor på grunn av klimaendringer, noe som resulterer i mindre og mindre snø for skianleggenes daglige drift. Ettersom klimaendringene påvirker ulike globale områder, er det ikke spesielt overraskende å se at ski...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Assessing the potential for multifunctional blue-green infrastructure in southern Scandinavia

Vi mennesker omformer og setter preg på landskapet rundt oss gjennom ressursutnyttelse, utbygging av byer og teknisk infrastruktur, men også gjennom våre turer i skog og mark. Landskapet vårt blir stadig mer oppsplittet, og vi finner stadig færre områder som er lite påvirket av oss mennesker. Den...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nettverking og forsking for å utvikle Merkevarestrategien for Noregs nasjonalparkar, innafor ramma berekraftig bruk og vern

Merkevarestrategien for norske nasjonalparkar vart vedtatt i april 2015, med ambisjon om betre informasjon, gode innfallsportar, betre tilrettelegging og meir bruk, utan å utfordre verneverdiane. Så langt er det gjennomført brukarundersøkingar i kvar park (der slike mangla) og sårbarheitsvurderin...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet studerer virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet studerer både vandreturisme og hytteturi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserer på koordineringsutfordringer knyttet til store redningsaksjoner på sjø og land. Blant de største utfordringene i slike operasjoner er samhandling mellom personell og bruk av ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Myths about Language in the Middle Ages

Formålet med dette prosjektet har vårt å undersøke hvordan myter om språk ble brukt I middelalderen til å forklare hvordan enkeltspråks opphav, og hvilken rolle de hadde i historien. Disse mytene hadde en viktig rolle i fremveksten av folkespråkene. Dette prosjektet har særlig undersøkt hvordan s...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo