0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

I-CRYME: Impact of CRYosphere Melting on Southern Ocean Ecosystems and biogeochemical cycles

Global oppvarming forvandler Antarktis; kryosfæren (iskappene, isbreene og havisen) smelter; Sørishavets fysiske og biogeokjemiske procsesser endres; og dette påvirker de marine økosystemene og deres evne til å absorbere menneskeskapte CO2 utslipp. Sørishavet rommer frodige økosystemer og abso...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification.

Funding is sought from RCN to conduct the 11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification at the Norwegian Meteorological Institute (Oslo) in March 2023 (IICGW-DA-11, https://iicwg-da-11.met.no/). The 3-day workshop aims at gathering sci...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Troll Observing Network

Antarktis og Sørishavet er sentrale drivere for jordens hav- og luftsystemer. Jorda vår er koblet sammen med og sterkt påvirket av prosesser som har sitt utspring sør på kloden. For å kunne forstå hele jordsystemet er vi avhengig av kunnskap om de fysiske, biologiske, kjemiske og geologiske prose...

Tildelt: kr 156,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2031

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Towards skillful subseasonal-to-seasonal sea ice prediction

Oppvarmingen på de høye breddegrader har vært tre ganger raskere enn den globale oppvarmingen de siste tiårene. Det har ført til en dramatisk nedgang i utbredelsen og tykkelsen av havis. Disse endringene i havisen påvirker polarmiljøet, økosystemet og lokale samfunn i stor grad. Dette fører til b...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Late Quaternary Antarctic cryosphere interactions

Målsetningen for vårt internasjonale forskningsteam er å beskrive interaksjoner mellom havis og den antarktiske isbremmen og forstå hvordan slik interaksjon endres over tid. Havisen beskytter isbremmen, et kritisk vippepunktselement for det vest-antarktiske isdekket, mot nedbryting. På grunn av ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Reliable global methane emissions estimates in a changing world

I REGAME - REliable Global Methane Emissions estimates in a changing world, kombinerer vi avanserte målinger fra land, hav og atmosfære med modeller for å forstå hvorfor atmosfærisk metan (CH4) øker, og videre undersøker vi om metanreservoarer i Arktis vil kunne frigjøre betydelige mengder metan ...

Tildelt: kr 24,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bottom-sea ice Respiration and nutrient Exchanges Assessed for THE Arctic

Global oppvarming endrer den arktiske havisen. Det påvirker spesialiserte mikroorganismer, som alger, som lever i den. Havisalger er essensielle medlemmer av det marine økosystemet. De sørger for organisk karbon til andre organismer og påvirker den biokjemiske syklusen av grunnstoffer. Gjennom fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

First RINGS International Workshop

This project funds a workshop that is organized by the SCAR Action Group RINGS and hosted by the Norwegian Polar Institute between 9-12 March, 2022. We anticipate to have about 50 participants whose expertises are (1) Antarctic contributions to the sea-level change, (2) airborne geophysics, (3) s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaNinja- en fotonovelle om klimaforskning i tre deler

Vi vil publisere en fotonovelle i tre deler med "Klima-Ninja" i hovedrollen 1) Ninja på Grønland: Ninja borer iskjerner fra innlandsisen på Grønnland. I iskjernene finner vi et arkiv over fortidens klima, og tidligere klimaendringer. 2) Ninja i Antarktis: Ninja er med på tokt i Sørishavet og få...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Characterizing Oldest Ice in Dome Fuji near the base of the Antarctic Ice Sheet

Antarktisisen er omtrent som en sirkel på 4500 km i diameter, og dens sentrale del stiger nesten 4 km over havoverflaten. Årlig lufttemperatur i det indre Antarktis er rundt -50°C, slik at alt snøfall forblir frossent. Når ny snø legger seg på toppen, så presses eldre snø nedover og blir til is. ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The fundamental role of mesopelagic fishes for the structure and change of Northeast Atlantic marine ecosystems

Når en forlater kysten og beveger seg ut mot det åpne havet så er det ingen bunn eller tareskog å gjemme seg i. Der må små fisker og andre organismer i pelagialen leve et liv med evig gjemsel, hvor det tryggeste valget er å svømme nedover mot mørket. Mørket gjør det også vanskelig å finne mat, og...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Blue Ice Oases of Microbial Life on the Antarctic Ice Sheet

Det østlige Antarktis-isdekket er jordens største ferskvannsøkosystem, som inneholder bakterier, alger, virus og andre mikrober som transporteres dit med vind og distribueres av isstrømmer. Vi studerer hvordan mikroorganismer overlever i isen ved å hente prøver fra gammel breis (mange tusen år ga...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean-ice shelf Interaction and channelized Melting in Dronning Maud Land

Den antarktiske innlandsisen og de flytende isbremmene som omgir kontinentet minker i et økende tempo, noe som resulterer i at havnivået stiger. Dette er dårlige nyheter i en tid hvor majoriteten av verdens befolkning bor i nærheten av kysten eller i lavtliggende områder. Isbremmene blir tynnere ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Southern Ocean phytoplankton community characteristics, primary production, CO2 flux and the effects of climate change

Nye oseanografiske data og kunnskap om kysten og iskanten i Kong Håkon VII Hav, Antarktis, Sørishavet. I dag mangler vi kunnskap og observasjoner fra havområdet rundt Antarktis, om de pågående klimaendringene og de konsekvensene det kan få for dyr og natur. Raske endringer i det marine miljøet...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer a...

Tildelt: kr 69,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbe...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Antarctic ionospheric and space weather research at Troll station

I de polare områdene er ionosfæren, som er den ytterste, delvis ioniserte delen av jordens atmosfære, direkte koblet til jordens magnetosfære. Denne koblingen er veldig dynamisk og avhenger av solens aktivitet. Dette er et viktig element i forståelsen av romvær, som er stadig viktigere for mennes...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Marine cold air outbreaks at high-latitudes: Dynamics and imprints of mesoscale features

Hver vintersesong utvikler det seg små, men kraftige stormer over Nordsjøen. Kraftig vind, grov sjø og kraftig snøfall som følger med disse vinterstormene forårsaker betydelig materiell skade og til og med tap av liv. Foruten den tydelige materialeffekten av disse stormene, spiller de også en vik...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Political Philosophy Looks to Antarctica: Sovereignty, Resource Rights and Legitimacy in the Antarctic Treaty System

Globalt press på naturressursene i Antarktis vil øke i de kommende tiårene. Tre presserende faktorer kan motivere stater til å kreve eksklusive rettigheter i Antarktis: klimaendringer, minkende naturressurser i okkuperte territorier, samt det faktum at artikkel IV i Antarktistraktaten gjør at suv...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Past behaviour of the Southern Ocean`s atmosphere and cryosphere

Vestavindsbeltet i Sørishavet er det kraftigste atmosfæriske sirkulasjonssystemene på jorden. På grunn av få landområder er det foreløpig lite informasjon om stabiliteten til dette vindsystemet bakover i tid. Det er grunn til å tro at både styrken og posisjonen til vindsystemet har endret seg mye...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

TOPOGRAPHIC BARRIERS CONTROLLING WARM WATER INFLOW AND ANTARCTIC ICE SHELF MELTING

De flytende isbremmene rundt Antarktis smelter i økende tempo, primært fordi "varmt" vann (over frysepunktet) føres med havstrømmene fra dyphavet og opp på kontinentalsokkelen rundt Antarktis, hvor det kommer i kontakt med undersiden av isbremmer. For å nå inn under isbremmene må dette vannet pas...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From swarming behaviour to trophic interactions: forecasting dynamics of Antarctic krill in ecosystem hotspots using behaviour-based models

Fiskeriet etter Antarktisk krill i Sørishavet foregår i praksis på svært små områder. Disse områdene ser ut til å bli foretrukket av både fiskere og naturlige krillpredatorer (hval, pingviner, sel). Vi har etterhvert fått en viss forståelse av hvilke områder som er slike "hotspots", men vi mangle...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past and present oceanography and ice-sheet dynamics in the Norwegian Sector of Antarctica

Det søkes om 59 500,- NOK for å arrangere en to-dagers workshop i Tromsø for omtrent 15 deltakere fra Norge, Storbritannia og Tyskland i løpet av 2017. Hovedformål med workshopen er å styrke og utvide eksisterende samarbeid, samt skape nytt samarbeid mellom forskere fra norske og utenlandske inst...

Tildelt: kr 53 698

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean - sea-ice - atmosphere teleconnections between the Southern Ocean and North Atlantic during the Holocene

Norsk-indisk forskningsprosjekt OCTEL undersøkte på klima og interaksjoner mellom havet, havis og atmosfære i Sørishavet og den nordlige Nord-Atlanteren og fjernvirkninger mellom den sørlige og nordlige halvkule i løpet av siste 11 700 år (Holocen). De to første objektene for prosjektet var å...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ROMFORSK-Program for romforskning

Radar altimetry for ice mass balance - impact of melting and refreezing in the snowpack

Klimaendringer har ført til økte massetap fra isbreer, innlandsis og havis de siste tiårene, og det påvirker både havnivået og havsirkulasjonen. Radaraltimetri fra satellitt er en av få teknikker som kan overvåke disse endringene ved hjelp av repeterte høydemålinger av jordas overflate. Nøyaktigh...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management

Tre spørsmål har styrt prosjektet: Hvordan påvirker klimaendringene størrelse og geografisk fordeling av polare fiskebestander? Hva er virkningen på de regionale forvaltningsregimenes effektivitet? Og på hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor eller mellom slike regimer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mass balance, dynamics, and climate of the central Dronning Maud Land coast, East Antarctica

Den antarktiske innlandsisen er ikke bare et stille og dødelig kaldt sted. Kystområdene hvor isen møter havet kan endre seg raskt over tiår eller århundrer, men i Dronning Maud Land (DML), den norske kravsektoren i Antarktis, er slike endringer i stor grad ukjent. I dette prosjektet samarbeider v...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Counteracting effect of future Antarctic sea-ice loss on projected increases of summer Monsoon rainfall

Sør-asiatiske samfunn og økonomi er sterkt avhengig av sesong nedbør i løpet av Indian Summer Monsoon (ISM). Dette nedbør har store rom-tid-variabilitet, hovedmønster som er uttrykt i en veksling mellom "break" og "aktive" faser. Break faser innebærer tørre forhold over Indias viktigste jordbruks...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland