7 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknol...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

WHALE COUNTING AND FISH SCHOOL BIOMASS APPRAISAL BY TWO NEW OMNI-DIRECTIONAL FISHERY SONARS

Hovedformålet med prosjektet er å forbedre utstyr og metoder for identifikasjon og mengdemåling av stimer av pelagisk fisk med nye omni-direksjonale sonarer, inkludert å vurdere muligheten for å telle hval med slike systemer. Første arbeidspakke, som omhandler utvikling av robust kalibreringsmet...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Develop the capability for assessing sandeels in the North Pacific and North Sea acoustically

I. The applicant, Espen Johnsen, will attend an experimental study in the Kodiak Island area, Alaska to measure the in situ target strength of Pacific sandeel. This will be an initial work in terms of developing an assessment program for the Pacific sande el. The field study will use the experien...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Exploiting new wideband echo sounder technology for zooplankton characterization, sizing and abundance estimation

Marine zooplankton functions at many levels in ocean food webs, as consumers, producers and prey. They are major contributors to elemental cycling and vertical fluxes. Despite their central role and more than 100 year of research on these organisms, the M arine Zooplankton Colloquium 2(2001) conc...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Survey Methods for Abundance Estimation of Sandeel (Ammodytes marinus) Stocks

Sandeels are small eel-like fish that is laterally compressed and without swimbladder that swim in large shoals and inhabit areas with specific sandy substrate into which they burrow. Sandeels are distributed in coastal and shallow open-ocean waters throu ghout the North Sea, but the geographical...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ICES SYMPOSIUM ON THE ECOSYSTEM APPROACH WITH FISHERIES ACOUSTICS AND COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES June 2008

Havforskningsinstituttet skal arrangere ICES symposium on the ecosystem approach with fisheries acoustics and complementary technologies (SEAFACTS) 2008. Dette blir det 6. symposium i denne rekken etter at Havforskningsonstituttet tok initiativ til det fø rste som ble arrangert i 1973. Det er på...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Absolute abundance estimation of fish

The strategic programme is a co-operative programme between Insitute of Marine Research in Bergen and Norwegian Computing Centre; Oslo, and will particularly focus on reducing systematic errors in present survey methodology and to estimate the total uncer tainty in the estimates. ...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland