0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interactive and Optimal Configuration of Cyber Physical System Product Lines

I disse dager er Cyber-Fysiske Systemer (CFS-er) overalt i våre daglige liv, i videokonferansesystemer, undersjøisk olje- og gassproduksjonssystemer, smarte bygninger, og smarte helseprodukter. Disse systemene er hovedsakelig utviklet ved gjenbruk av eksisterende systemer, for å senke utviklingsk...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo