17 229 prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Safe and cost-effective production of dry-cured meat with reduced mould growth

Mould contamination on dry-cured meat is periodically a significant quality problem leading to a major economic impact for the producers due to cleaning and loss of products. In addition the mould growth may represent a health risk for the staff due to th e allergenic potential of the moulds and ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

NEURONES FORMING FUNCTIONAL NETWORKS IN THE MOTH BRAIN

We are searching to uncover the neuronal network involved in chemosensory coding and appetitive learning in insects, using moths of the subfamily Heliothinae as model organisms. The focus in the present project is to characterise physiologically and morph ologically neurones in the primary and th...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Development of heroin addiction: a consequence of heroin or of its metabolites?

The objective of the present project is to investigate if and how heroin metabolites contribute to the development and appearance of heroin addiction. Heroin abuse is a significant medical problem due to its damaging consequences, both social and individu al, and it is difficult to treat. Heroin ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Earnings Management and Methods for identifying such activities

Earnings management (EM) occurs when managers use non-objective judgment in financial reporting. The most of the judgment is concealed, and the prevailing research methods of identifying EM are still not adequate. Various models for estimating the discret ionary accruals have dominated the litera...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

European climate of the last millennium

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBHELS-Global helse

Norwegian Forum for Global Health Research

According to the statutes the Forum shall promote high quality research and training aiming at improving health and health care for marginalized population groups in low- and middle-income countries. The main strategies applied to fulfill the objectives of the Forum include activities to: " Imp...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intellifeed - Intelligent lager og tilførselssystem for automatisert produksjon av store produkter

Gjennom en state of the art undersøkelse vil prosjektet bringe fram en beskrivelse av den kunnskapen som finnes om automatisk lagring, tilførsel og mating av stor produkter. I prosjektet defineres dette som produkter med største dimensjon i området mellom 200 mm og 2m. Kartlegging og utvikling...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Paleokarst Reservoirs: An integrated 3D approach to heterogeneity, reservoir- and seismic modelling

Over 60% of global hydrocarbon reserves lie in carbonate systems, a significant percentage of which contain paleokarst features. Paleokarst carbonate reservoirs have heterogeneous porosity and permeability, complicating efficient hydrocarbon (and groundwa ter) extraction. Paleokarst features rang...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XRT Scanner - X-ray elemental analysis for waste recycling

Titech Visionsort is leading in high capacity waste sorting machines, which sort out plastics and paper fractions based on optical spectroscopy. This method can not be extended to sorting of black plastics, identification of flame retardant additives, and sorting of metals and Aluminium alloys, ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FESIL Solar Grade Silicon

The photo-voltaic (PV) industry has an growth rate of about 30% - a situation that many other industries can only dream about. Today, the majority of solar cells are made of silicon, and experts believe that it will take at least a decade before other PV technology based on other materials can ho...

Tildelt: kr 20,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Immunmodulatorer brukt som hjelpestoff ved immunterapeutisk behandling

Prosjektet bygger på omfattende studier i de siste 15 år av den sykdomsforebyggende virkning av immunstimulerende beta-glukaner. Grunnleggende forskning har klarlagt sammenhenger mellom kjemisk struktur og immunologisk virkning av denne stoffgruppen. Tekn ologisk utviklingsarbeid har gjort det mu...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO-Biologi og biomedisin

The study of translocation of extragenous growth factors into cells- mechanisms and biological function of intracellular growth factors.

The growth, development and repair of cells and organs are controlled by a variety of hormones, growth factors and cytokines. Many of these factors are proteins that bind to specific molecules (receptors) at the cell surface. These receptors reside in the plasma membrane. Lipid membranes control...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Surviving without oxygen - from heart function to DNA replication

While most vertebrates die within minutes of anoxia (no oxygen), a few species can tolerate anoxia about 1000 times longer. These include the crucian carp (Carassius carassius, No: karuss), a common fish in Norway, and some turtles. Anoxia and ischemia related diseases are the major killers in ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in the Planck LFI Instrument and Cosmology with the Nordic Optical Telescope: Supplementary application

The European Planck mission will from 2007 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other planned experiment, making possible answering the most fundamental questions of cosmology. Based on the commi tment to fund Norwegian participation in ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autovernstolper med retningsbestemte egenskaper

Dagens autovern har en stolpe av impregnert trevirke og er kun godkjent på grunn av manglende alternativer. Plasto har teknologi basert på miljøvennlige, resirkulerbare termoplaster. Ved å videreutvikle denne kompetansen har vi som mål å utvikle miljøvenn lige løsninger som har bedre ytelse. Kons...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Designer Internal Standards

Hovedmålet med prosjektet er å designe og syntetisere et universelt sett av 10-20 syntetiske internstandarder til bruk ved analyse av legemidler i biologisk materiale, med serum og blod som primær prøvematriks. Ideen og det nye er at internstandardene "de signes" og syntetiseres etter en matrisem...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

E-centre laboratories for automated drilling processes

The introduction of large amounts of real time data communicated to onshore e-centers can improve decision making processes and cost efficiency both in the planning phase and during the operational stage. The new e-center working philosophy will lead to l arge changes. New roles, responsibilities...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlig produksjon av metaller basert på ny deoksyderingsprosess.

Titan har unike egenskaper som gjør det attraktivt. Bruken er beskjeden grunnet høy pris. Cambridge University har identifisert en ny prosess (FFC-Cambridge) for fremstilling av bl.a titan som vil være langt billigere enn dagens (Kroll). Alf Bjørseth så kompetanse i Norge til å kommersialisere p...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wireless biomedical sensors

FoU prosjektet vil utvikle neste generasjons biomedisinske sensorplattform basert på mikro/nano teknologi kombinert med en miniatyrisert, biokompatibel sensorløsning. Sensorplattformen skal utvikles for ulike biomedisinske anvendelser, og åpne opp for ava nserte medisinske anvendelser ifbm operas...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny kurs for grafisk bransje: fra kostnadsdrevet prosessinnovasjon til brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Globaliseringen av den grafiske industrien og teknologisk utvikling mot digitalisering av informasjon, mediekonvergens og utviklingen av Internett gir en nåsituasjon der grafiske produkter oftere kan kjøpes på verdensmarkedet av den som tilbyr lavest pris . Behovet for nyskaping er stort. VISKOM ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Automatic Fish Fillet Inspection by Imaging Spectroscopy

The main objective of this project is to provide the Norwegian fish processing industry with a technological solution for automatic quality control in fish fillet production. Development of methods and tools will be based on the use of imaging spectroscop y. Quality features of fish fillets are ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biofilm, water quality and food production - Improving the water quality for prevention of food spoilage and foodborne diseases

Bacteria, moulds and yeasts constitute a great challenge and a significant quality problem for food industry, leading to a major economic impact for the producers due to cleaning, reduced shelf life and loss of products. Many foodborne pathogens are also waterborne pathogens. Increased knowledge ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Functional genomics for optimized milk and meat quality

Summary: The present proposal is one of several coordinated projects intended to ensure a comprehensive genome-wide marker-description of the Norwegian cattle population and its diversity. The bovine genome sequence will be published in 2006. Norway has o ne of the world's best databases on the g...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter.

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørse...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Viken

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Human exposure pathways of polyfluorinated compounds and brominated flame retardants used in consumer products as inputs to risk assessment

Recently, concerns have risen about the increasing occurrence of polyfluorinated alkyl compounds (PFCs) and brominated flame retardants (BFRs) in the environment, compounds that are widely used in consumer products. The exposure of humans to PFCs and BFRs and the potential associated health risk...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Family-based Treatment of Depressed Adolescents: An Empirical Study with Norwegian Adolescents in Specialty Mental Health Care

Depression disorder affects 9-11% of Norwegian and Scandinavian adolescents. The prevalence is higher (61%) for those in mental health care. Depression and affective disorders in adolescence have negative consequences for the individual, family and the so ciety at large. There is an emerging body...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

PSYKISK-Psykisk helse

Supporting Patient Communication and Coping with Illness in Childhood Cancer

Children with cancer experience complex physical, psychosocial, and behavioural symptoms/problems due to the illness treatment, uncertain diagnosis, and medical procedures. To help children cope with their problems and prevent psychological distress, we d eveloped the support system, Peds-CHOICE,...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

PENGESPILL-Kunnsk.gr.lag pengespill-probl

Treatment of pathological gambling: A comparative study between a cognitive behavioral program and a minimal intervention program

Aims. The study aims at recruiting and offering adequate help for persons with a primary gambling addiction in Helse Vest. A positive treatment outcome is defined as a reduction in a number of gambling addiction symptoms, psychologically, socially and eco nomically. Design and setting. This ran...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Vestland

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Alcohol problems and depression: A 15-year longitudinal, nationwide study of mental health among Norwegian doctors.

Background: Concurrent depressive disorder and abuse of alcohol is common in the general population, and longitudinal studies that clarify this interplay over time and identify risk factors are highly required. Health care workers and in particular doctor s show high levels of depressive symptoms...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovation in responce to new regulations of materials in a life cycle, functional and holistic perspective

Innochem 2006 is a collaboration between Jotun and Håg as industrial partners, a number of their main suppliers, with strong support from the Norwegian, Nordic and European Chemical and Paint Industry. The project is directly connected to the REACH imple mentation program carried out by the EU C...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestfold og Telemark