219 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Decoding the B cell response in multiple sclerosis

Hos personer med multippel sklerose angriper immunsystemet sentralnervesystemet som består av hjernen og ryggmargen. Vi vet ikke hvilke typer immunceller som driver sykdommen, og vi forstår heller ikke hva de rettes mot i sentralnervesystemet. Dette gjør multippel sklerose til en medisinsk gåte o...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Epigenetic encoding of the thermogenic capacity of human adipose tissue

Fettvev er et viktig forskningsområde fordi fettvev kan lagre energi i form av lipider i hvite fettceller (kalt hvite adipocytter), og produserer energi i form av varme i en annen type adipocytter (kalt brune adipocytter) som er termogene. Over hele verden er mer enn 2 milliarder voksne overvekti...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Axonal dysfunctions in Dravet Syndrome

Dravet syndrom er en alvorlig form for epilepsi som oppstår i tidlig barndom. Etter en kort periode med normal utvikling får pasienter med Dravet syndrom epileptiske anfall allerede rundt et halvt års alder, ofte i forbindelse med feber (også kalt feberkramper). I løpet av de første leveårene ram...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic differential equations for robust evaluation of cancer treatments with registry data

I dette prosjektet skal vi utvikle bedre statistiske metoder for å tallfeste effekten av ulike kreftbehandlinger ved hjelp av de norske helseregisterne. Formålet er å gi et bedre grunnlag for å utforme bedre retningslinjer i situasjoner der vi ikke har anledning til gjennomføre et tradisjonelt r...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding?

Hvordan husker du det som skjedde i går eller for 20 år siden? Det er kjent at nervecellenes aktivitetsmønstre i dagliglivet gjentas når vi sover. Dette ekkoet av den opprinnelige opplevelsen er viktig for langtidslagring av minner. Dette fenomenet er spesielt godt studert hos de såkalte stedcell...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Disse dynamiske prosessene fører med seg betydelige krefter som legger press på cellekjernen hvor vår genetiske informasjon er lagr...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Mechanisms of selective autophagy in neurodegenerative disease

Nevrodegenerative lidelser er sykdommer i sentralnervesystemet som representerer en stor belastning for pasienter, omsorgspersoner og samfunnet. Det er for tiden ingen behandlingsstrategier som kan stoppe degenerasjonsprosessen. Det er velkjent at akkumulering av skadelige cellulære komponenter, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Exploring the interplay between textures and touch velocity in tactile perception.

This project aims to lay the ground for a larger project to investigate how texture and touch velocity shape subjective perception and experience. Together with early-career researchers, pilot data will be collected and analysed, before both groups meet for presentation of the data at the IASAT m...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss?

Hjerte-karsykdommer er blant de vanligste årsakene til død blant kvinner i den vestlige verden. Kvinner som har født barn har høyere risiko for å utvikle disse sykdommene enn kvinner som ikke har født barn og risikoen øker med antallet fødte barn. Gravide har høye nivåer av kolesterol og insulin ...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T cells

T-celler er et to-egget sverd. Aktivering av disse cellene kan fremme helse, men samme type celle-aktivering kan også være årsak til sykdom. Verden over er det mange pasienter som lider av kroniske autoimmune sykdommer eller kreft, hvor upassende eller manglende aktivering av T-celler spiller en ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Resistance under treatment in breast cancer (RESCUER)

Brystkreft kan være vanskelig å behandle. Dette er grunnen til at det kanskje er 100 forskjellige medisiner godkjent i verden for å behandle forskjellige brystkreftpasienter. Onkologer har også forstått at kombinasjon av forskjellige behandlinger kan være veldig fordelaktig, fordi på denne måten ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data

Hals- og nakkekarsinomer er aggressive og heterogene svulster med høy dødelighet. Behandling kan være ekstremt invasiv og føre til svært svekkende implikasjoner for pasientene. Verken molekylær underklassifisering eller prognostiske modeller brukes rutinemessig i klinisk praksis, fordi begge for...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins

Proteiner er de viktigste byggesteinene i vår celler. Derfor må cellens proteinbalansen reguleres av mange forskjellige prosesser som tilsammen heter Proteostase-netwerk. Det endoplasmatiske retikulum (ER) er den del av celler som er ansvarlig for å styre en stor del av den Proteostase-netwerk. V...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Prognostic factors in cutaneous melanoma - towards a more personalized risk stratification

Melanom, den alvorligste typen hudkreft, øker stadig i Norge og vi har høyest dødelighet i Europa. Internasjonalt er Norge topp tre i forekomst, tapte friske leveår og dødelighet. Vi vil studere betydningen av vertsfaktorer og livsstilsfaktorer på overlevelsen etter melanom diagnose i den sto...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

JPIHDHL-JPI Mat og helse

METADIS: Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet a...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

REVEALING CIRCUIT MECHANISMS FOR COGNITIVE DEVELOPMENT DURING SLEEP

Søvn er som mat eller vann: går vi for lenge uten kan vi dø. Likevel sover vi mindre og mindre. Våre barn er blant de mest sårbare ofrene for denne epidemien. Leger rapporterer om en dramatisk økning i antall barn som sover dårlig eller har søvnforstyrrelser. Kronisk søvndeprivasjon er potensielt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst stiftelse til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende ernæringsforskning

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Chen Xi

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Det å ha en fysisk aktiv livsstil og spise et sunt kosthold er forbundet med redusert risiko for mange sykdommer som fedme, hjerte-/karsykdom, diabetes type 2 og vise typer kreft. Vellykkede politiske handlinger som reduserer fysisk inaktivitet og forbedrer usunne kosthold har potensiale til å på...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Longitudinal tracking and functional dissection of the cortical head direction network in a mouse model of Alzheimers disease

Alzheimers sykdom rammer millioner av mennesker over hele verden. Etter hvert som den globale befolkningen blir eldre, vil den legge en økende byrde på pasienter, familier og helsevesen. Over tiår med forskning har vi identifisert proteiner, som amyloid-beta og tau, som avleires i det syke hjerne...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Martinotti cells: from subcellular properties to behavior

Dette prosjektet forsøker å besvare et gammelt spørsmål i nevrovitenskapen: hvordan kan nervecellenes aktivitet inne i hjernen skape meningsfylt adferd? Korteks, også kalt hjernebarken, er hos pattedyr en viktig medspiller i sensoriske og motoriske funksjoner. Mens sensoriske funksjoner gir oss e...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optical dissection of a cortical head direction circuit

Hvordan kan komplekse kognitive funksjoner, slik som tenking, hukommelse og problemløsning, oppstå ut av hjernes nervenettverk? For å forstå dette må vi først forstå enklere kognitive funksjoner og nervebaner. En grunnleggende kognitiv funksjon som ofte blir tatt for gitt er retningssansen. Lukke...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Dow Chemical Company til grunnleggende langsikitg forskning ved ernæringsvitenskap

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does the gut hormone ghrelin act as a general reward enhancer?

Ghrelin er et bukhormon som påvirker appetitt og matinntak. Studier i rotter og mennesker tyder derimot på at ghrelin gjør mer enn det. Det øker inntaket av spesielt fett og sukker, påvirker inntak av kokain og alkohol, og endrer seksuell motivasjon hos rotter. Derfor tror vi at ghrelin generelt ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Letten Foundation

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

MOLECULAR SIGNATURES AND NOVEL DRUGS FOR THE PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Dette prosjektet som knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen revmatoid artritt, eller leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor bla hvite blodcell...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

Sosiale forskjeller i helse er en velkjent utfordring i folkehelsearbeidet - også blant barn og unge - hvor dette gjenspeiles i sunnere helsevaner og lavere forekomst av overvekt/fedme blant de som har foreldre med høy sosial status. Det har imidlertid vist seg vanskelig å redusere disse forskjel...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Olav Thon Stiftelsen til langsikitg grunnleggende forskning

Prosjektnavn: Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo