0 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

Prosjektet CROWDGUARD har som overordnet idé å øke oppdretters kontroll gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks. Prosjektet adresserer en av næringens mest krevende operasjoner; trenging, som blant annet i forbindelse med avlusingsoperasjoner ha...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of an acoustic status indicator for soundscape monitoring in aquaculture: active and passive sound making in Atlantic salmon

SoundWell II-prosjektet vil gi grunnlaget som er nødvendig for framtidig utvikling av en ikke-invasiv akustisk statusindikator for oppdrettslaks som blant annet kan brukes til å overvåke og forbedre fiskevelferd og foringsrutiner. Fiskeoppdrett blir mer og mer industrialisert, og industrien ønske...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase III)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fish-cages

INDISAL er et innovativt prosjekt hvor partnerne innenfor INDISAL-prosjektet utviklet kameraløsninger og visuell teknologi som muliggjør automatisk observasjon av laksens egenskaper og tillater å identifisere laks på individnivå. Nye og innovative undervannslys og bildeløsninger ble bygget. Disse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mustad Digital Autolining

Mustad Autoline AS (MA) er et familieeid norsk selskap med historie tilbake til 1832. I dag leverer MA automasjonsutstyr for fiske med line over hele verden. Prosjektet vil elektrifisere og digitalisere den allerede verdensledende produktlinjen til Mustad Autoline (MA) og dermed legge til rette f...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sonar as a Service

keart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - D...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

2nd generatiOn zooplAnkton harveStIng System

Prosjektet OASIS2 utvikler neste generasjons raudåtetrål basert på teknologi fra oljevern, komprimert luft og kontinuerlig ombordpumping av biomasse fra trålen. Dette er teknologiske konsepter som er tatt i bruk i andre sektorer, f.eks. ved høsting av krill, mens som har et tilsvarende potensiale...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk

SuperCarrier prosjektet fokuserer på å øke automatisering og autonomi i operasjoner for eksisterende og fremtidige eksponerte oppdrettsanlegg, med fokus på kontaktløse operasjoner. Prosjektet identifiserer relevante standarder for fremtidige autonome og kontaktløse operasjoner ved havbruksanle...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORSelast AF - Biocidfri polyuretan med anti-groe egenskaper

Prosjektet skal utvikle det første polyuretanmaterialet i verden med AntiFouling egenskaper som varer i minst 10 år. Materialet NORSelast® AF skal lages ved at man støper inn stoffer med AntiFouling egenskaper i materialet, samtidig som man beholder eller bedrer de gode mekaniske egenskapene til...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Wavefoil - reduserer drivstofforbruk og bedrer komfort for skip

Wavefoil AS er et nyetablert teknologiselskap med utspring fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Selskapet kommersialiserer en patentsøkt bølgefoil som er et resultat av sju års delvis industrifinansiert forskning. Foilene bidrar til betydelig reduksjon av drivstoffkostnader og økt komfort fo...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2017

Ocean Week 2017 har som tittel "Unraveling the unmanned". Konferansen vil sette fokus på automasjon i havrommet og hvordan det vil bidra til å utvikle maritim transport, havbruk, mineralutvinning og operasjoner i krevende miljøer. Nye teknologiutviklinger vil settes i et samfunns- og bærekraftspe...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11093 LiceSonic

Hvordan bruke ultralydteknologi for å forhindre lus-/parasittpåslag på oppdrettsfisk. Ultralyd som metode er forebyggende, miljøvennlig, kjemikaliefri og krever lite vedlikehold. Ultralydsendere og overvåkningssystem skal implementeres i et fullskala oppdrettsanlegg over en lengre periode for å u...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Demonstrator for distribusjon og bruk av batymetriske data (S-102) i operasjonelt miljø

International Hydrographic Organization (IHO) er i ferd med å fullføre ny produkt standard for høyoppløselige dybdedata som heter S-102. Høyoppløselige dybdedata i grid format gir enorme muligheter og er etterspurt av mange maritime brukergrupper. Det har i flere år vært jobbet med å få testet sl...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International workshop on model full scale correlation of test with fishing gear

Projektets formål er at arrangere en workshop for forskere, der er involveret i at gennemføre modelforsøg med fiskeredskaber og bruge resultaterne fra disse forsøg til at forudsige fuld skala fiskeredskabers opførsel. Denne workshop blev gennemført i august 2017 i SINTEF Oceans lokaler i Nords...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES

Oppmerksomheten rundt flytende lukkede oppdrettsanlegg øker, og det er pr. idag flere prototyper i sjøen og enda flere på tegnebrettet. Industrien ønsker med slike løsninger å ha bedre kontroll på vannkvaliteten i merdene, og derigjennom spesielt å unngå problemer med lakselus. Men å gå fra en åp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of concept vessel with deck equipment and quality preserving technology for industrial seaweed cultivation

Det er svært gode vekstbetingelser for tare langs norskekysten, det er utviklet kultiveringsmetoder for ulike tarearter og det er en økende interesse for å drive med taredyrking i Norge. Dyrket tare kan potensielt benyttes som erstatning for flere ulike landbaserte råvarer, eks. som fôr og fôrtil...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Improving the design, efficiency and environmental friendliness of snow crab pots

Prosjektets mål er å øke fangsteffektiviteten i redskapet som fanger snøkrabbe i Barentshavet, samt å utvikle et redskap som ikke bidrar til å øke plast forsøpling og spøkelsesfiske. Snøkrabbe fiskeriet i Barentshavet utføres av store offshoreskip fordi fiskeriene foregår langt fra land og teinen...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Møre og Romsdal

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Impact of environmental conditions on Moving Bed Bio-Reactor (MBBR) performance in Atlantic salmon Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

Hovedmålsetningen for denne PhD-avhandlingen er biologisk rensing av vann i landbaserte produksjonsanlegg for laks med resirkulering. Norge er verdens største produsent av atlantisk laks, med et mål for en femdobling av produksjonen i 2050 vs 2010. Dette medfører et stort behov for utvikling av b...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MOBIFORSK Hordaland

Noreg står ovanfor store omstillingsutfordringar og det er naudsynt å utvikle meir berekraftige og klimavenlege løysningar i næringslivet. For å bidra til naudsynt fornying og omstilling har MobiFORSK lagt til rette for meir forskingsbasert innovasjon i næringslivet. I tillegg har MobiFORSK hatt ...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Resident AUV for overvåkning av anleggsstruktur, fisk og miljøforhold i oppdrettsmerd

For sikker og effektiv drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg er det viktig å skaffe seg helhetlig og oppdatert informasjon om anleggstilstand, fiskens tilstand og produksjonsmiljø. Ved bruk av eksisterende teknologi og metoder er det svært krevende, og i mange tilfeller ikke mulig, å skaffe seg den...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Styresystem for flerbruks arbeidskatamaran.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å ku...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10592 Demonstration and validation of a novel approach to European lobster aquaculture

Målet med DEVAELA prosjektet var å utvikle og validere en automasjon- og robotiseringsløsning som skulle løse de utfordringer som tidligere har begrenset mulighetene for å etablere en lønnsom landbasert teknologi for hummeroppdrett. Konseptet er basert på biologisk resirkulering av vann (RAS), no...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultrasonic anti-fouling for aquaculture

En av de største utfordringene i norsk oppdrettsnæring er kontroll av begroing (biofouling), som er opphopning og vekst av marine organismer på nedsenkede overflater. Ikke bare notposer, men også alle andre undervannsflater, for eksempel forflåte og andre strukturer, må rengjøres regelmessig. Beg...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Troll anti-fouling cleaning system FORPROSJEKT

Alger, skjell og krepsdyr lager biofilm og koloniserer nøter og konstruksjoner. Disse er igjen livsgrunnlaget for som er livsgrunnlaget til større organismer skjell, rur og anemoner som igjen forsterker problematikken med lakselus. Dette skaper vesentlige utfordringer og utgifter i fiskeoppdrett....

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAGUARD maritimt utviklingsprosjekt: Personell-Tagging-and-Controll

SEAGUARD vil i prosjektets periode forsøke å ferdigutvikle teknologien som muliggjør nøyaktig posisjonering av mannskap i den marine/maritime sektoren. Formålet med prosjektet er å bekrefte etterspørsel og bruksområde i praksis ? og videre kunne anvende prosjektresultat ved eksisterende etablert...

Tildelt: kr 59 798

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2016

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real-Time Hybrid Model Testing for Extreme Marine Environments

Prosjektets mål er å utvikle en "hybrid" modellforsøk metodikk (Real-Time Hybrid Model testing) for å studere marine konstruksjoner og marine systemer under ekstreme forhold. I et hybrid-forsøk er en del av systemet representert ved en fysisk modell som testes i et laboratorium, mens den andre de...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage