41 709 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Et hovedmål i prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til og forstå musikk. Vi utvikler banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. En viktig anvendelse av denne teknologien vil være å gjøre musikk mer tilgjeng...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studente...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical systems in the process industry

Prosessindustrien er en av de største "produsentene" av data, der en typisk prosess genererer tusenvis av datapunkter hvert sekund. Deler av prosessindustrien har brukt sanntidsdata for beslutningstaking i mer enn 50 år og har til nå vært den ledende industrien når det gjelder intelligent bruk av...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks

De ekstracellulære vesiklene deltar i intercellulær signalering og er svært relevante enheter for både fysiologiske- og patologiske prosesser. Nye medikamentleveringssystemer har blitt foreslått ved å bruke ekstracellulære vesikler som bærere av aktive biomolekyler mot målcellene. CIRCLE-prosjekt...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

11th Symposium on Search-Based Software Engineering (SSBSE 2019)

Search-Based Software Engineering (SBSE) is a field of research that applies search algorithms (a sub-field in Artificial Intelligence) in software engineering. The SBSE field has grown significantly recently and the field has become matured to achieve real-world results. The Symposium on Search-...

Tildelt: kr 64 082

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Balancing Compute and Memory Performance in Reconfigurable Accelerators with Analytical Modeling

Den eksponentielle økningen av datamaskinytelse over de siste fire tiårene har vært et resultat av kontinuerlig forbedring av produksjonsteknologi. Dennardskalering, som beskriver hvordan spenningene og dimensjonene på transistorene kan endres slik at man får mindre transistorer som bruker mindre...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Individual Colour Vision based Image Optimisation

«Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering» (ICVIO) er et tverrfaglig prosjekt som bidrar med et avgjørende fremskritt i metoder for å reprodusere og forutsi individuell menneskelig fargeoppfattelse av bilder. Det muliggjør perseptuelt meningsfull fargebildeoptimalisering samt prediksjon av...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spectral Skin Modelling and Rendering for Realistic Digital Faces

I filmproduksjon og digitale effekter er generering av realistiske digitale ansikter et viktig problem, for eksempel for å skape en skuespillers «digitale dobbeltgjenger». I tillegg til å nøyaktig registrere ansiktets geometri, så er en realistisk generering av hudens utseende et meget viktig ele...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Formålet med Intelli3D var å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMBer og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, har Zivid i samarbeid med SINTEF ut...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

2019 International Workshop on Secure Software Engineering in DevOps and Agile Development

The SoS-Agile project will organise a workshop on Software Security in DevOps and Agile Development (SecSE 2019) as part of the Cyber Security conference, and we would like to implement several measures to increase industry participation in our workshop and the other Cyber Science events: 1. Invi...

Tildelt: kr 50 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Industrial Ontologies Workshops 2019

IOF 2019 vil samle nasjonale og internasjonale initiativer innenfor ontologi-støttet digitalisering: - Norsk olje og gass-industri, som er ledende innenfor bruk av ontologier innen industrielle produksjonssystemer. De sentrale aktørene er partnere i SIRIUS SFI - Et ledende internasjonalt forskern...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2019

Northern Lights Deep Learning (NLDL) Workshop, Tromsø 9-10 January 2019 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børr...

Tildelt: kr 47 954

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

LTEP: Long-Term Evolution Planning for Highly Variable Software Systems

In software engineering, demand of customers for configuration options that address various different business concerns creates the need to manage variability by developing not just a single software system but, in fact, an entire family of software systems with similar functionality. A Software ...

Tildelt: kr 58 824

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Tildelt: kr 45 819

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Roboter blir stadig mer «smart», ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er trygge å bruke og at deres bruk ikke krenker perso...

Tildelt: kr 25,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ShuttleNet: Scalable Neural Models for Long Sequential Data

Vi ser på datadrevet kunstig intelligens hvor data er organisert i lange sekvenser. Data fra anvendelser er ofte sekvensielle, for eksempel tekst, tale, musikk, tidsserier, DNA-sekvenser og hendelsesforløp. Konvensjonelle datavitenskapsmetoder kan imidlertid kun behandle korte sekvenser med oppt...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures – Legacy to Digital Twin

Målet med CybWin-prosjektet har vært å utvikle en cybersikkerhetsplattform med fysiske, replikerte og simulerte komponenter i ekte/virkelig kritisk infrastruktur, utstyrt med verktøy for RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, sikkerhet) vurdering, sårbarhetsvurdering, angrepssimulering...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også kjent som droner, gjennomsyre befolkede områders himmel, og betjene millioner av mennesker over hele verden for varetransport, konstruksjon, landbruk, medisinsk, overvåking, søk og redningsoperasjoner, og en rekke andre applikasjoner...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nytt sikkerhetskonsept i små pantemaskiner

Prosjektet tar frem en ny type pantemaskin for et potensielt nytt stort marked. Det mest spesielle med denne maskinen er at den er fysisk mye mindre enn alle våre tidligere pantesystemer. Dette stiller skjerpede krav til sikkerhetsløsningen i forhold til å beskytte sluttbruker mot eksponering mot...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus