0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

DropTech AS - forbedring av kjemikalieinjeksjon for olje- og gassindustrien.

I offshore olje- og gassproduksjon injiseres forskjellige kjemiske hjelpestoffer for blant annet å unngå avleiringer i rør, for å beskytte utstyr og rør mot rust, forbedre utskillingen av råolje fra vann, samt mange andre områder. Den teknologiske utfordringen ved slik injeksjon er at det er utfo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel Alginate Oligomer Products for Enhanced Pharmaceutical Delivery Across Mucosal Barriers

AlgiPharma utvikler nye alginatoligomerbaserte behandlinger for luftveissykdom og infeksjon. Slimhinnen som dekker overflaten av luftveiene og tarmen representerer en formidabel hindring for gjennomføringen av mange typer terapeutiske legemidler. For innåndede- og oralt administrerte legemidler r...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Avox - Automatisert verktøy for akselerert, presis og trygg genredigering innen planteforedling.

Rotfrukter, korn og bær utviklet for å tåle norske forhold er etter lange foredlingsprosesser allerede utdatert grunnet raske klimaendringer og manglende resistens mot sykdommer og insekter. Jordbruket har eksempelvis problemer med tørråte i potet, mislykkede brødhveteavlinger og muggsopp på jord...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

COMPAX - Development of smart waste compactors for paper towels

COMPAX skal utvikle og selge smarte avfallskompaktorer for tørkepapir. Denne baserer seg på kompresjonsteknologi som er utviklet av studenter ved NTNU. Ved å komprimere tørkepapir kan opptil 10 ganger mer plass frigjøres i avfallsbeholderen, samtidig som at antallet plastikkposer som brukes redus...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Alpilox is an electronic locking system for skis and snowboards, which skiers can easily access with VISA, Smart phones & lift cards.

Årlig reiser ca. 340 millioner skikjørere til verdens 4000 anlegg for alpinaktivitet. Ingen ideell løsning finnes i bransjen, for å sikre dyrt skiutstyr. Dette medfører at flesteparten av skikjørere ikke bruker dagens løsninger og legger utstyret sitt ulåst på bakken eller opp etter tre-stativer....

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Plattform for kontinuerlig helseovervåking av sykehuspasienter

Periodiske målinger av vitaler er svært viktige for å diagnostisere pasienter på sykehus og for å oppdage alvorlige helsetilstander som hjerteinfarkt eller blodforgiftning. Dagens løsninger for kontinuerlig overvåking er dyre, upraktiske, og er kun tilgjengelige for de mest kritiske pasientene. F...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Evetro - Digitalt system for effektiv kontinuerlig forbedring

Effektive team er ansett som ett av de beste konkurransefortrinnene en bedrift kan ha, men hvordan får man en gruppe mennesker til å jobbe effektivt sammen og kontinuerlig forbedre måten man jobber på? Mange opplever et stort tidspress som medfører at man ikke setter av tid til kontinuerlig forb...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Playwell - Sosial gaming

Barn og unge bruker mer tid hjemme enn før og da gjerne foran skjermer. Bekymrede foreldre fortviler av det de tolker som økende sosial isolasjon blant deres barn. Kommuner får ukentlige telefoner fra slike foreldre, som ikke finner relevante aktiviteter som dekker barnas interesser i deres nærom...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Easy Intervals, Intelligent intensitsregulering for treningsutstyr

Høy-intensiv intervalltrening (HIIT) er, i følge forskerer verden over, den desidert mest effektive måten å holde seg sunn og i form. HIIT gjøres ved å bytte mellom høy og lav intensitet gjennom en treningsøkt, for eksempel fire minutter med høy intensitet fulgt av fire minutter med lav intensite...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier -- FoU for en ny generasjon forminnsatser

Prosjektets overordnede mål var å redusere kostnader og time-to-market for plastsprøytestøping av prototyper og komponenter i små serier, ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt. Slike forminnsatser kan også gi økt fleksibilitet med hensyn til senere geome...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Exero - Aktivitetshjelpemiddel som bidrar til økt aktivitet og selvstendighet blant funksjonsnedsatte

Dagens hjelpemidler for å holde seg i aktivitet blant personer med funksjonsnedsettelser er svært begrenset. Exero utvikler derfor et nytt aktivitetshjelpemiddel som muliggjør aktivitet på egenhånd og som er anvendelig i ulendt terreng. Løsningene som finnes er ofte store og tunge, og dermed va...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse kons...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Tildelt: kr 70 375

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Teknoløft Sogn og Fjordane

Teknoløft Sogn og Fjordane bygger næringsretta kapasitet og kompetanse innan robotikk, stordata, digitalisering og automatisering ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Prosjektet samarbeide...

Tildelt: kr 26,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

SiliconX: Unique silicon material for next generation high capacity Li-ion batteries

Fossile drivstoff driver fortsatt 99% av bilene på veiene og 86% av verdens energinett i dag. En av de største flaskehalsene i en overgang fra disse ikke-fornybare og forurensende brenslene til renere energikilder er dagens begrensende energilagringsteknologi. Litiumbatterier i ulike former er lo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Zendera AS – Optimaliserer transportørens virksomhet ved å automatisere både administrasjon og beslutningsprosesser

Over 50% av lastebiltransportørene i Norge har en driftsmargin på under 5% mye på grunn av uproduktiv personell på kontoret, lav fyllingsgrad i bilen og lite effektive ruter. Ikke bare er dette dumt for transportørene, men også for samfunnet. Økt trafikk, klimagasser og veislitasje er en stor kos...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerPipe Pilot

Reelwell har utvikleten ny teknologi, DualLink, med kabling i borestrengen og som kan levere både data og strøm. DualLink har følgende fordeler: Data/Telemetri: -Høyhastighet datakommunikasjon til/fra utstyr i brønnen. -Sensorer langs borestrengen, ASM, for måling av trykk, temperatur etc....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne: - Diskutere sikke...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Point-of-care diagnosis in ethylene glycol poisonings

Etylenglykol brukes ofte som kjølevæske i radiatoren til biler og som løsemiddel i ulike produksjonsprosesser. Det er ofte mulig å finne etylenglykol i dårlig sikrede flasker på industriområder, rundt bensinstasjoner, i garasjer og boliger. Etylenglykol forårsaker tusenvis av forgiftninger hvert ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord (BA-senter Nord) er etablert ved UiT i Narvik, Institutt for Bygg, Energi og Materialteknologi (IBEM). Instituttet har studietilbud i Narvik, Tromsø, Alta og Mo i Rana. I senteret inngår også betonglaboratoriet, miljølaboratoriet og integrert...

Tildelt: kr 27,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HV Wet Mate Connection System (WMCS)

Olje- og gassindustrien søker en utvikling av kostnadseffektive undervannsløsninger som kan erstatte og / eller redusere kompleksitet og funksjoner / operasjoner på store top-side installasjoner. Flytting av produksjon/prosessering fra toppside mot reservoar vil gi svært positive effekter på ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

An Icephobic Graphene Coating (IGC) to inhibit ice formation on critical surfaces

Operasjon av industrielt utstyr under isingsforhold kan potensielt skape livsfarlige situasjoner. Formasjon av is på kritiske overflater som luftfartøys vinge- og rotorprofiler, optiske sensorer som overvåker kritisk infrastruktur, vindmøller og vindu på kjøretøy koster industri flere milliarder ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

SuperCap - On-chip superkondensator for IoT

Superkondensatorer kan forenklet forklares som en type oppladbart batteri, men som skiller seg ut fra oppladbare batteriene vi kjenner fra daglig bruk ved at de: 1) Kan sykles (lades opp og lades ut) millioner av ganger, noe som er mye bedre enn batteri (typisk < 1000 sykluser). 2) Kan lagre ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Material cards for numerical simulations

Numeriske simuleringer blir brukt av industrien til å redusere kostnader i forbindelse design og produksjon av deres produkter. Dette er spesielt viktig for bedrifter som driver masseproduksjon i høykostland. Tilgangen på materialdata av god kvalitet til en akseptabel tid og pris begrenser imidle...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

HEAVELOCK: MULIGGJØR MPD FRA FLYTENDE RIGGER

Oljeproduksjonen flyttes mot stadig dypere vann og mot mer komplekse og modne felt. Den eneste måten å utvinne mange av disse reservene er ved å bruke trykkbalansert boring (Managed Pressure Drilling, MPD) fra flytende rigger. MPD fordi det muliggjør langt bedre trykkontroll, og fra flytende rigg...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerBlade Hybrid

Olje- og gassindustrien offshore blir i likhet med hele den øvrige marine industrien i disse dager utfordret til å redusere sin belastning av miljøet. I dagens markedssituasjon med lave oljepriser og derav liten aktivitet innen nybygg vil nye og innovative konsepter være nødvendige for å kombin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

For å gjøre det mulig å benytte seg av hydrogen produsert på en bærekraftig måte fra fornybare energikilder slik som vind og sol i fremtiden er det fortsatt nødvendig å redusere kostnadene av elektrolsørene som omdanner elektrisitet og vann til hydrogen. Dette prosjektet bygger på en innovativ id...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Flying Foil - Elektriske og energieffektive hurtigbåter

Flying Foil utvikler energieffektive, elektriske hurtigbåter, basert på forskning på hydrofoilteknologi fra Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Resultatet av teknologien er 45% reduksjon i energiforbruk sammenliknet med det beste som finnes på markedet i dag. Dette reduserer CO2-utslipp og kost...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Predict-fit: intelligent predictive tool for value creation in aquaculture

Produksjonen innen akvakultur har tredoblet seg de siste 15 årene, og det er behov for nye effektive verktøy for å sikre kostnadseffektiv drift. Digitalisering og en effektiv bruk av big data sammen med maskinlæring vil hjelpe operatørene med å få en smartere drift, økt sykdomskontroll og økt inn...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av undervanns elektrisk aktuator

Prosjektet har som mål å utføre pilottesting av en elektrisk aktuator for undervanns bruk. Dette har sin bakgrunn i at flere oljeselskaper jobber med å utvikle hel-elektriske løsninger for undervanns kontrollsystemer. Dette betyr i praksis at man fjerner all bruk av hydrauliske løsninger på under...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage